- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบจ.เดิน-วิ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว Narathiwat Run 21 ธันวาคม 2566 170
ประชาสัมพันธ์สั่งจองบูชาเหรียญพระร่วงหลังรางปืน ที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พญาลิไท ณ ยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 21 ธันวาคม 2566 212
ขอความร่วมมือสั่งซื้อและประชาสัมพันธ์หนังสือสันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 21 ธันวาคม 2566 149
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023 21 ธันวาคม 2566 149
ประชาสัมพันธ์เข้ารับการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 21 ธันวาคม 2566 131
ประชาสัมพันธ์โครงการ ThailandLOVER Thai culture : ประเทศไทยที่คุณ อยากให้โลกรู้จัก 21 ธันวาคม 2566 184
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี 21 ธันวาคม 2566 156
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน 21 ธันวาคม 2566 161
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน "ครูพาแลน สพป.ยโสธร เขต 2 ครั้งที่ 1" 21 ธันวาคม 2566 168
ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ และแข่งขัน คณิตคิดเร็วระดับนานาชาติประจําปี 2024 ณ ประเทศมาเลเซีย 18 ธันวาคม 2566 130
ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน คณิตคิดเร็วประจําปี 2567 ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 18 ธันวาคม 2566 125
ประชาสัมพันธ์การอบรมหัวข้อการศึกษาต่อและการทำงานด้านนาโนเทคโนโลยี 12 ธันวาคม 2566 132
ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ 12 ธันวาคม 2566 151
แจ้งการเปลี่ยนชื่อเวปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 12 ธันวาคม 2566 124
ประชาสัมพันธ์งาน InfoComm Asia 2024 12 ธันวาคม 2566 155
ปรับปรุงระเบียบการแข่งขันความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษา 12 ธันวาคม 2566 125
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 12 ธันวาคม 2566 129
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 27 พฤศจิกายน 2566 175
แจ้งการเปลี่ยนชื่อที่อยู่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 27 พฤศจิกายน 2566 146
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ 3 21 พฤศจิกายน 2566 156