- - - - - -
A+ R A-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สขร.1) 25 มิถุนายน 2566 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 581
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) 25 มิถุนายน 2566 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 950
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สขร.1) 31 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 559
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 (สขร.1) 30 เมษายน 2566 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 871
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 (สขร.1) 31 มีนาคม 2566 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 876
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) 28 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 897
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (สขร.1) 31 มกราคม 2566 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 942
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) 30 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 943
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) 31 ตุลาคม 2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 129
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 02 มิถุนายน 2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 397