สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

Secondary Educational Service Area Office 15

ถนนนราภิรมย์  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส  96000


โทร.073-511984

Email: sesao15.edu@gmail.com

Top Panel
- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

เข้าสู่ระบบ

web link

 

      

       smartobec59

 

e money

 

dlform

 

amss4

ประกน

 

FCC Logo TH

it

rongtook1

 

uttara25562013

tvobec57

 

 traff

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

สถิติผู้ใช้บริการ

304284
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1004
1050
2721
291778
36253
50708
304284

2017-06-27 12:06
A+ R A-
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจตจำนงในการบริหารงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
PLC การกำหนดราคากลาง ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ประชาสัมพันธ์บูชาเหรียญในหลวงทรงกล้องรุ่นปี 2542 ... >>ข่าวโดย Passakorn 23-06-2560 15:51 เข้าชม (12) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปลดทำลายสำนวนคดี ... >>ข่าวโดย Passakorn 23-06-2560 15:49 เข้าชม (6) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2560 ... >>ข่าวโดย Super User 07-06-2560 09:30 เข้าชม (31) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2560 ... >>ข่าวโดย Super User 25-05-2560 14:51 เข้าชม (41) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ปี 2560 ... >>ข่าวโดย Super User 05-04-2560 15:48 เข้าชม (218) ครั้ง
-> PLC การกำหนดราคากลาง ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย PLC การกำหนดราคากลาง ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1.... >>ข่าวโดย Angsuthorn 05-05-2560 15:46 เข้าชม(194)
-> ตารางปปช.01 งบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนธัญธารวิทยา ตาราง ปปช.01... >>ข่าวโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 23-11-2559 12:55 เข้าชม(286)
-> ตารางปปช07 ตาราง ปปช.07... >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 08-11-2559 15:17 เข้าชม(218)
-> จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน >>ข่าวโดย ร.ร.ท่าข้ามวิทยาคาร 27-09-2559 14:16 เข้าชม(268)
-> ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึก สพม.15 จัดซื้อหมึก สพม.15 รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-09-2559 10:01 เข้าชม(293)
-> ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 16-09-2559 11:35 เข้าชม(309)
-> ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 จ้างเหมายานพาหนะ โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 06-09-2559 12:04 เข้าชม(256)
-> โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ปปช.07 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล >>ข่าวโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 15-06-2560 14:35 เข้าชม(20)
-> โรงเรียนแม่ลานวิทยา โรงเรียนแม่ลานวิทยา >>ข่าวโดย ร.ร.แม่ลานวิทยา 19-05-2560 14:01 เข้าชม(51)
-> โรงเรียนแม่ลานวิทยา โรงเรียนแม่ลานวิทยา >>ข่าวโดย ร.ร.แม่ลานวิทยา 19-05-2560 14:01 เข้าชม(45)
-> ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ หนังสือยืมเรียน โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ประกาศ... >>ข่าวโดย ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ 24-04-2560 20:08 เข้าชม(81)
-> โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ... >>ข่าวโดย ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 28-03-2560 12:33 เข้าชม(259)
-> โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์... >>ข่าวโดย ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ์ 27-03-2560 09:31 เข้าชม(130)
-> โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ปปช07 จัดซื้อหลอดประหยัดไฟ LED >>ข่าวโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 19-01-2560 08:40 เข้าชม(154)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยชุมชน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา การรับสมัครนักศึกษาใหม่... >>ข่าวโดย Super User 07-06-2560 10:00 เข้าชม (32) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนิสิต... >>ข่าวโดย Passakorn 05-06-2560 14:23 เข้าชม (69) ครั้ง
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 19-04-2560 16:07 เข้าชม (85) ครั้ง
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 19-04-2560 16:07 เข้าชม (62) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ "คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ" ประชาสัมพันธ์โครงการ... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 11-04-2560 09:01 เข้าชม (91) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับ 4 ประชาสัมพันธ์... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 10-04-2560 12:03 เข้าชม (61) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรม... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 10-04-2560 11:34 เข้าชม (89) ครั้ง
-> ประกาศแจ้งรหัส E-money ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประกาศแจ้งรหัส E-money ข้าราชการและลูกจ้างประจำ... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 27-06-2560 09:16 เข้าชม (26) ครั้ง
-> ประกาศโอนเงินตกเบิกค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง เดือน ม.ค. - มี.ค. 60 ... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 22-06-2560 10:22 เข้าชม (69) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน ประจำวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 1. นายมูฮัมหมัดฮัสสัน... >>ข่าวโดย นูรมีย์ แลแมแน 20-06-2560 16:05 เข้าชม (92) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 19-06-2560 09:27 เข้าชม (124) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินประจำวันพุธ 14 มิถุนายน 2560 1. นายฮูเซ็น... >>ข่าวโดย นูรมีย์ แลแมแน 14-06-2560 16:36 เข้าชม (71) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินประจำวันพุธ 31 พฤษภาคม 25601. นายเสริมศักดิ์... >>ข่าวโดย นูรมีย์ แลแมแน 31-05-2560 09:44 เข้าชม (131) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (26 พ.ค. 60) ... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 29-05-2560 08:37 เข้าชม (134) ครั้ง
-> แจ้งรหัส E-money ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 แจ้งรหัส E-money  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 26-05-2560 08:38 เข้าชม (198) ครั้ง
-> ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ <<ไฟล์ที่ ๑>> <<ไฟล์ที่ ๒>> >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 13-06-2560 09:21 เข้าชม (128) ครั้ง
-> บัญชีรายชื่อรับโรงเรียนอุปถัมภ์ รอบที่ 3 บัญชีรายชื่อรับโรงเรียนอุปถัมภ์ ม.4 <<ไฟล์ที่ 1>>... >>ข่าวโดย นาตียะห์ หะยีสะอิ 08-05-2560 16:55 เข้าชม (170) ครั้ง
-> ดาวน์โหลด เอกสารแนบโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน ปี 2559 >>>... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 26-04-2560 15:10 เข้าชม (157) ครั้ง
-> ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการส่งล้างเงินยืม โครงการส่งเสริมประสบการ์อาชีพนักเรียน 2559 แนวปฏิบัติการส่งล้างเงินยืมราชการ... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 26-04-2560 11:23 เข้าชม (121) ครั้ง
-> แนวปฏิบัติการส่งล้างเงินยืมราชการโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ 2559 แนวปฏิบัติการส่งล้างเงินยืมราชการ... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 26-04-2560 11:15 เข้าชม (86) ครั้ง
-> แนวปฏิบัติการส่งล้างเงินยืมราชการโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ 2559 แนวปฏิบัติการส่งล้างเงินยืมราชการ... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 26-04-2560 11:15 เข้าชม (73) ครั้ง
-> แนวปฏิบัติการส่งล้างเงินยืมราชการโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ 2559 แนวปฏิบัติการส่งล้างเงินยืมราชการ... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 26-04-2560 11:15 เข้าชม (70) ครั้ง
-> รับโอนข้าราชการ ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องรับโอนข้าราชการ... >>ข่าวโดย กิตติยา ฮายีสะอะ 19-06-2560 14:22 เข้าชม (140) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามโครงการจัดจ้างครูและบุคลากร โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15... >>ข่าวโดย กิตติยา ฮายีสะอะ 05-06-2560 11:40 เข้าชม (180) ครั้ง
-> รายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตการ (Lab Boy) โครงการคืนครูให้นักเรียน ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15... >>ข่าวโดย Angsuthorn 31-05-2560 23:23 เข้าชม (132) ครั้ง
-> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab Boy) โครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15... >>ข่าวโดย Angsuthorn 30-05-2560 08:26 เข้าชม (84) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) โรงเรียนสะนอพิทยาคม ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15... >>ข่าวโดย Angsuthorn 30-05-2560 08:21 เข้าชม (91) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (680) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (11946) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (2286) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (974) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (604) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประกาศผลการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 20-06-2560 10:22 เข้าชม (83) ครั้ง
-> Test-Blueprint-O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ด้วย สทศ. ได้กำหนด Test Blueprint (รูปแบบข้อสอบ) ในการสอบ O-NET... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 15-06-2560 21:24 เข้าชม (412) ครั้ง
-> ผลการสอบนักเรียนชั้น ม.1และ ม.2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ตามที่ สพม.15... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 15-06-2560 21:15 เข้าชม (258) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน ... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 15-06-2560 15:43 เข้าชม (145) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน ... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 15-06-2560 15:39 เข้าชม (76) ครั้ง
-> กำหนดการแข่งขันทักษะความสามารถภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดการแข่งขันทักษะความสามารถภาษาไทย  คลิกที่นี่ >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 15-06-2560 09:27 เข้าชม (125) ครั้ง
-> การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามที่ สพม.15... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 14-06-2560 09:12 เข้าชม (207) ครั้ง
-> ด่วนที่สุด สพม.15 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด่วนที่สุด สพม.15 ขอเชิญคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 12-06-2560 11:50 เข้าชม (146) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน ... >>ข่าวโดย บุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณื 08-06-2560 14:08 เข้าชม (154) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน ... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 08-06-2560 11:26 เข้าชม (117) ครั้ง
-> โรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 15-06-2560 09:02 เข้าชม (49) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ โรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 28-04-2560 15:14 เข้าชม (112) ครั้ง
-> เรื่อง กลยุทธพิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 เอกสารบรรยายบางส่วน โครงการสัมมนา เรื่อง... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-04-2560 09:43 เข้าชม (93) ครั้ง
-> รายงานสรุปร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง สพม.15 รายงานสรุปร้องเรียนจัดซื้อจ้ัดจ้าง... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 19-12-2559 14:40 เข้าชม (222) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 07-11-2559 16:01 เข้าชม (286) ครั้ง
-> โรงเรียนค้างส่งรายชื่อฝึกอบรม การเงิน บัญชี โรงเรียนค้างส่งรายชื่อฝึกอบรม การเงิน บัญชี... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 07-09-2559 14:46 เข้าชม (402) ครั้ง
-> เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเอกสารแนบ >>ข่าวโดย นางจารุณี สาเฮะอามะ 12-07-2559 11:23 เข้าชม (412) ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.15

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวการศึกษา

รายงานการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน
ประชุมผู้บริหารครั้งต่อไป วันที่ 30 มีนาคม 2559
ARS
ปี 2559
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS
ประเมินส่วนราชการ
ปี 2560
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2557
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

ที่ตั้ง สพม.15

Bottom 2