- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

003

 

นายวีรวัฒน์  คงพิน

รอง ผอ.สพม.15

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15

 

 

เข้าสู่ระบบ

web link

 

      

       smartobec59

 

e money

tuifree

ActiveLearning

OBECLib

dlform

 

amss4

ประกน

 

FCC Logo TH

it

rongtook1

 

uttara25562013

tvobec57

 

traff

 

krs2013

 

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2560    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2559    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2558    Download icon

 

A+ R A-
รับสมัครนักเรียน
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน (รอบที่ 2)
โครงการสานฝันการกีฬาฯ
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Thailand-Japan student science fair 2018
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมครั้งนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษา จชต.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

พุธเช้าข่าวสพฐ

Ban Obec All Wed

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovative School Summit 2018 ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 04-04-2561 09:59 เข้าชม (24) ครั้ง
-> การประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค.News" ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 03-04-2561 16:20 เข้าชม (29) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 05-04-2561 14:12 เข้าชม (22) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 09-03-2561 09:25 เข้าชม (105) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 15-02-2561 14:55 เข้าชม (118) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 10-01-2561 09:15 เข้าชม (162) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 08-12-2560 09:15 เข้าชม (180) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 06-10-2560 14:15 เข้าชม (196) ครั้ง
-> ประกาศราคากลาง ปปช.01 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-03-2561 15:12 เข้าชม(115)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ DLIT ปี 2561 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 20-03-2561 17:00 เข้าชม(104)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 16-02-2561 16:13 เข้าชม(147)
-> รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-11-2560 10:46 เข้าชม(219)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-11-2560 10:45 เข้าชม(213)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 12-10-2560 14:05 เข้าชม(240)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 20-09-2560 10:17 เข้าชม(251)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 18-09-2560 18:21 เข้าชม(274)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 12-09-2560 15:05 เข้าชม(224)
-> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียน โรงเรียนประชารัฐ ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุคิรินวิทยา 11-04-2561 11:52 เข้าชม(22)
-> ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมหอพัักนักเรียน ... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 29-03-2561 11:13 เข้าชม(52)
-> ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารเรียน (โรงเรียนประชารัฐ) ปปช 01 ปร... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 23-03-2561 15:21 เข้าชม(87)
-> ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียนประชารัฐ) ปปช. 07 ... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 23-03-2561 14:54 เข้าชม(68)
-> ประกาศราคากลางซ่อมแซมหอนอนหญิง (บ้านพักครู) โรงเรียนบาเจาะ ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.บาเจาะ 23-03-2561 09:31 เข้าชม(58)
-> ประกาศราคากลาง ... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 15-03-2561 11:25 เข้าชม(83)
-> ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล    ... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 13-03-2561 11:25 เข้าชม(74)
-> ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล    ... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 13-03-2561 11:25 เข้าชม(65)
-> ปปช01ก่อสร้างอาคารประชารัฐโรงเรียนธัญธารวิทยา ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 08-03-2561 15:30 เข้าชม(95)
-> ประกาศราคากลางแบบหอนอน ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 08-03-2561 11:44 เข้าชม(92)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 เชิญชวนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์... >>ข่าวโดย Abdulhafis 03-04-2561 16:27 เข้าชม (97) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 03-04-2561 14:38 เข้าชม (64) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 21-03-2561 11:52 เข้าชม (102) ครั้ง
-> แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตร... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 19-04-2561 08:52 เข้าชม (64) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน  มีรายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 05-04-2561 15:34 เข้าชม (191) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน มีรายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 28-03-2561 16:09 เข้าชม (212) ครั้ง
-> ประกาศ รหัส E-money ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประกาศ รหัส E-money ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 28-03-2561 10:50 เข้าชม (171) ครั้ง
-> แจ้งการส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณปี 2560 ... >>ข่าวโดย นูรีดา สะนิ 26-03-2561 14:08 เข้าชม (113) ครั้ง
-> แจ้งการส่งใช้เงินยืมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปี 2560 ... >>ข่าวโดย นูรีดา สะนิ 26-03-2561 14:00 เข้าชม (96) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 23-03-2561 09:54 เข้าชม (132) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 19-03-2561 16:18 เข้าชม (140) ครั้ง
-> ประกาศ สถานศึกษาในสังกัดที่สามารถรับนักเรียนได้เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 18-04-2561 17:42 เข้าชม (80) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 04-04-2561 18:47 เข้าชม (1006) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1.ศูนย์สอบจังหวัดนราธิวาส คลิกที่นี่... >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 20-03-2561 14:54 เข้าชม (1114) ครั้ง
-> รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ  1 ตำแหน่ง... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 06-03-2561 09:08 เข้าชม (466) ครั้ง
-> ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธรุการ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนตันมัส ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธรุการ 1 ตำแหน่ง... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 06-03-2561 08:40 เข้าชม (403) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (70) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (632) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (1020) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (12404) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (2631) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (1329) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (897) ครั้ง
-> การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)               ตามที่ สพม.15 ... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 08-03-2561 15:27 เข้าชม (215) ครั้ง
-> ส่งโปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 เรียน  ผู้รับผิดชอบข้อสอบกลาง           ตามที่... >>ข่าวโดย จริยา อารง 08-03-2561 14:50 เข้าชม (303) ครั้ง
-> การแก้ไขการประมวลผลข้อสอบกลาง เรียน ผู้รับผิดชอบข้อสอบกลาง          ... >>ข่าวโดย จริยา อารง 07-03-2561 11:29 เข้าชม (298) ครั้ง
-> ชี้แจงการใช้โปรแกรมข้อสอบกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ... >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 02-03-2561 15:03 เข้าชม (940) ครั้ง
-> ด่วนที่สุด...เปิดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ด้วย สำนักทดสอบทางการศึกษา... >>ข่าวโดย จริยา อารง 27-02-2561 10:19 เข้าชม (12410) ครั้ง
-> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ... >>ข่าวโดย จริยา อารง 02-02-2561 15:04 เข้าชม (5979) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 23-01-2561 14:55 เข้าชม (258) ครั้ง
-> เรื่อง กำหนดการตรวจสอยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561           ตามที่... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-12-2560 09:07 เข้าชม (275) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560       ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 01-11-2560 14:30 เข้าชม (410) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ      ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2560 09:26 เข้าชม (409) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ      ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 07-09-2560 10:24 เข้าชม (334) ครั้ง
-> โรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 15-06-2560 09:02 เข้าชม (370) ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ข่าวการศึกษา

รายงานการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน
ประชุมผู้บริหารครั้งต่อไป วันที่ 30 มีนาคม 2559
ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ปี 61
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
ประเมินส่วนราชการ
ปี 2561
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2557
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

ที่ตั้ง สพม.15

Linkการศึกษา

mailobec   11 2 59    banner500  

 schoolsujrit   obecchannel