- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

003

 

นายวีรวัฒน์  คงพิน

รอง ผอ.สพม.15

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15

 

 

เข้าสู่ระบบ

web link

 

      

       smartobec59

 

e money ActiveLearning OBECLib dlform

 

amss4

ประกน

 

FCC Logo TH

it

rongtook1

 

uttara25562013

tvobec57

 

  traff

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2560    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2559    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2558    Download icon

 

สถิติผู้ใช้บริการ

713100
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1120
2272
11281
685610
39025
54357
713100

2018-01-19 14:12
A+ R A-
รับสมัคร โครงการสารฝันการกีฬาฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจตจำนงในการบริหารงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา จชต.
รายละเอียดเพิ่มเติม

นับถอยหลัง สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบ O-NET

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

พุธเช้าข่าวสพฐ

Ban Obec All Wed

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 16-01-2561 15:24 เข้าชม (9) ครั้ง
-> การประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 16-01-2561 14:28 เข้าชม (6) ครั้ง
-> เชิญชวนประกวดงานเขียน "พหุวัฒนธรรมบ้านฉัน" ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 11-01-2561 10:55 เข้าชม (12) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 10-01-2561 09:15 เข้าชม (20) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 08-12-2560 09:15 เข้าชม (52) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 06-10-2560 14:15 เข้าชม (80) ครั้ง
-> ประกาศราคากลางโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ตาราง ปปช.01... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 20-12-2560 16:52 เข้าชม(28)
-> ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร216 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี รายละเอียดดังแนบ ประกาศตาราง ปปช... >>ข่าวโดย ร.ร.ศิริราษฏร์สามัคคี 15-12-2560 16:48 เข้าชม(31)
-> รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-11-2560 10:46 เข้าชม(67)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 ประกาศราคากลาง ปปช.07 รายการครุภัณฑ์สำนักงาน... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-11-2560 10:45 เข้าชม(75)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 12-10-2560 14:05 เข้าชม(117)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 20-09-2560 10:17 เข้าชม(132)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 18-09-2560 18:21 เข้าชม(129)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 12-09-2560 15:05 เข้าชม(109)
-> ประกาศราคากลางจ้าเหมายานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่ง... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 03-09-2560 12:25 เข้าชม(145)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 22-08-2560 17:54 เข้าชม(124)
-> ปปช01 ปปช01 >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 12-01-2561 19:35 เข้าชม(16)
-> ปปช01ก่อสร้างหอพักนักเรียน2แบบพิเศษ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ >>ข่าวโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 12-01-2561 17:36 เข้าชม(12)
-> ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารฝึกงาน ร.ร.น.ส << รายละเอียด >> >>ข่าวโดย ร.ร.นราสิกขาลัย 26-12-2560 15:45 เข้าชม(29)
-> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประกาศราคากลาง ตาราง ปปช.01... >>ข่าวโดย ร.ร.สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 25-12-2560 10:46 เข้าชม(87)
-> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประกาศราคากลาง ตาราง ปปช.01... >>ข่าวโดย ร.ร.สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 25-12-2560 10:45 เข้าชม(25)
-> จัดซื้อรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เปิดเผยราคากลาง ปปช07 >>ข่าวโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 20-12-2560 14:40 เข้าชม(27)
-> ปปช07จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เปิดเผยราคากลาง ปปช07 >>ข่าวโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 20-12-2560 14:30 เข้าชม(25)
-> ปปช 01 ประกาศราคากลาง ปปช 01 ประกาศราคากลาง... >>ข่าวโดย ร.ร.ธารโตวัฑฒนวิทย์ 19-12-2560 16:03 เข้าชม(35)
-> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารการศึกษา สิ่งก่อสร้างอื่นและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกาศราคากลาง คาราง ปปช.01 รายละเอียดดังแนบ ปร.4 ปร.5... >>ข่าวโดย ร.ร.สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 18-12-2560 14:57 เข้าชม(39)
-> โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 2 แบบ 108 ซ่อมแซมอาคารเรียน 2   แบบ 108 งบประมาณ วงเงิน 376,500.๐๐ บาท... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 18-12-2560 13:18 เข้าชม(33)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษฯ คณะศิลปศาสตร์... >>ข่าวโดย Abdulhafis 19-01-2561 10:53 เข้าชม (4) ครั้ง
-> โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3   << ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC Lib V.3 [RAR] >>... >>ข่าวโดย Super User 02-11-2560 16:22 เข้าชม (242) ครั้ง
-> ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมงานวันลองกองในงาน "ของดีเมืองนรา" ครั้งที่ 42 ดาวน์โหลดรายละเอียด >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-09-2560 10:09 เข้าชม (241) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 11-01-2561 15:18 เข้าชม (25) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน ค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน แจ้งโอนเงิน... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 05-01-2561 16:39 เข้าชม (101) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าการศึกษา ค่าการรักษาบุตร แจ้งโอนเงินค่าการศึกษา  ค่าการรักษาบุตร ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 26-12-2560 15:14 เข้าชม (115) ครั้ง
-> ประกาศแจ้ง รหัส E-money ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประกาศแจ้ง รหัส E-money ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 26-12-2560 08:47 เข้าชม (135) ครั้ง
-> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม.15 คลิ๊กดูรายชื่อได้ที่นี่  >>> DOWNLOAD<<< >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 11-01-2561 19:00 เข้าชม (194) ครั้ง
-> โครงการสานฝันการกีฬาฯ รายละเอียดการรับสมัคร   <<เอกสารแนบ... >>ข่าวโดย Super User 09-01-2561 17:21 เข้าชม (877) ครั้ง
-> แบบรายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ สพม.15 ดาวน์โหลดเอกสาร  >>>... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 08-01-2561 18:07 เข้าชม (122) ครั้ง
-> การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 25-12-2560 12:59 เข้าชม (250) ครั้ง
-> การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 25-12-2560 12:51 เข้าชม (112) ครั้ง
-> โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปีงบประมาณ 2561 ไฟล์แนบดังนี้ -  ปฏิทินดำเนินงาน 3 จังหวัด... >>ข่าวโดย Super User 30-11-2560 17:58 เข้าชม (519) ครั้ง
-> ด่วนที่สุด ทุนรัฐบาลตุรกี 2018 ด่วนที่สุด  ทุนรัฐบาลตุรกี  2018... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 29-11-2560 12:28 เข้าชม (271) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทรับแบบ Portfolio ประจำปี 2561 มนร. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 29-09-2560 20:04 เข้าชม (362) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทรับแบบ Portfolio ประจำปี 2561 มนร. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 29-09-2560 20:04 เข้าชม (169) ครั้ง
-> แจ้งบัญชีตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี 2561   รายละเอียดบัญชีรับย้าย << เอกสารแนบ >> >>ข่าวโดย Super User 11-01-2561 14:28 เข้าชม (224) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 22-11-2560 15:00 เข้าชม (140) ครั้ง
-> รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน... >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 07-11-2560 17:53 เข้าชม (274) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนสตรียะลา... >>ข่าวโดย กิตติยา ฮายีสะอะ 21-09-2560 10:48 เข้าชม (410) ครั้ง
-> ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส... >>ข่าวโดย กิตติยา ฮายีสะอะ 12-07-2560 15:16 เข้าชม (400) ครั้ง
-> รับโอนข้าราชการ ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องรับโอนข้าราชการ... >>ข่าวโดย กิตติยา ฮายีสะอะ 19-06-2560 14:22 เข้าชม (499) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (460) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (846) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (12180) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (2449) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (1158) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (739) ครั้ง
-> โครงสร้างข้อสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วย สทศ. ได้ส่งโครรงสร้างข้อสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560... >>ข่าวโดย จริยา อารง 10-01-2561 11:08 เข้าชม (80) ครั้ง
-> เอกสารเตรียมสอบ O-NET ม.3 และม.6 เอกสารรูปแบบข้อสอบ ม.3 เอกสารรูปแบบข้อสอบ ม.6... >>ข่าวโดย Super User 27-11-2560 12:16 เข้าชม (413) ครั้ง
-> คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning      ตัวอย่างคู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning... >>ข่าวโดย Super User 07-11-2560 10:28 เข้าชม (574) ครั้ง
-> ด่วน...สทศ.เปิดระบบให้สถานศึกษา แจ้งเพิ่ม/ลด รายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET/I-NET ปีกศ.2560 วันที่ 10-31 ต.ค.60 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง                ... >>ข่าวโดย จริยา อารง 17-10-2560 10:28 เข้าชม (223) ครั้ง
-> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผล ตามหนังสือ สพม.15  ที่ ศธ 04245/ ว 4674  ลงวันที่  8  กันยายน... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 29-09-2560 13:14 เข้าชม (243) ครั้ง
-> กิจกรรม "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ครั้งที่ 20             ด้วยบริษัท  สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 20-09-2560 07:35 เข้าชม (296) ครั้ง
-> การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) รุ่นที่ 11 - 20           ตามหนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/ว 4749  ลงวันที่ 13... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 19-09-2560 07:47 เข้าชม (2790) ครั้ง
-> (ด่วนที่สุด)...การนำส่งข้อมูลห้องเรียนสำหรับใช้จัดห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560                      ตามที่ สพม.15... >>ข่าวโดย จริยา อารง 14-09-2560 13:22 เข้าชม (939) ครั้ง
-> แบบกรอกแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอิสลามแบบเข้ม เรียน ผอ.โรงเรียนในโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม      ... >>ข่าวโดย จริยา อารง 13-09-2560 13:54 เข้าชม (460) ครั้ง
-> ส่งเกียรติบัตรการประชุมอบรม         ตามหนังสือ สพม.15  ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 04245/4554... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 05-09-2560 14:37 เข้าชม (438) ครั้ง
-> เรื่อง กำหนดการตรวจสอยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561           ตามที่... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-12-2560 09:07 เข้าชม (111) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560       ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 01-11-2560 14:30 เข้าชม (230) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ      ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2560 09:26 เข้าชม (244) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ      ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 07-09-2560 10:24 เข้าชม (167) ครั้ง
-> โรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 15-06-2560 09:02 เข้าชม (222) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ โรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 28-04-2560 15:14 เข้าชม (258) ครั้ง
-> เรื่อง กลยุทธพิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 เอกสารบรรยายบางส่วน โครงการสัมมนา เรื่อง... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-04-2560 09:43 เข้าชม (255) ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ข่าวการศึกษา

รายงานการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน
ประชุมผู้บริหารครั้งต่อไป วันที่ 30 มีนาคม 2559
ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ปี 60
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
ประเมินส่วนราชการ
ปี 2560
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2557
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

ที่ตั้ง สพม.15

Linkการศึกษา

mailobec   11 2 59    banner500  

 schoolsujrit   obecchannel