- - - - - -

ผู้บริหาร

supoj

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

ผอ.สพม.นธ

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

webspm leftBanner brss

e money

amss4

dlform

Presentation1

กลุ่มงาน สพม.นราธิวาส

link3

link2

link1

weblink05

div link law

DLICT LOGO

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ประชาสัมพันธ์มิวสิกวีดีโอ (MV) เพลง จาก :ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 19-03-2567 09:22 เข้าชม (1619) ครั้ง
-> การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ "อิ่มเพื่อน้อง" ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 08-03-2567 11:04 เข้าชม (705) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ทุน 2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 08-03-2567 10:57 เข้าชม (510) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การประกวดสปอตโทรศัพท์รณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 05-03-2567 15:12 เข้าชม (313) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 13-05-2567 09:24 เข้าชม (44) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 17-04-2567 10:19 เข้าชม (77) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 11-03-2567 10:45 เข้าชม (117) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 13-02-2567 09:45 เข้าชม (140) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256ึ7 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 15-01-2567 12:09 เข้าชม (189) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256ึ7 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 08-12-2566 10:33 เข้าชม (194) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256ึ7 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 13-11-2566 09:31 เข้าชม (249) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 11-10-2566 09:48 เข้าชม (297) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 12-09-2566 16:17 เข้าชม (696) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-08-2566 16:06 เข้าชม (580) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-07-2566 17:38 เข้าชม (663) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-06-2566 10:08 เข้าชม (636) ครั้ง
-> ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2566 ... >>ข่าวโดย Super User 30-06-2566 15:23 เข้าชม(1423)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:47 เข้าชม(661)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:45 เข้าชม(640)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:37 เข้าชม(953)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:36 เข้าชม(964)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:30 เข้าชม(1023)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:28 เข้าชม(1037)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:26 เข้าชม(1017)
-> ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม4 ที่/49 บก 06 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 12-06-2567 09:39 เข้าชม(4)
-> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บก... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 25-11-2565 12:17 เข้าชม(874)
-> ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 26-01-2565 15:57 เข้าชม(1182)
-> ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-01-2565 13:01 เข้าชม(1076)
-> ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 21-12-2564 15:42 เข้าชม(1192)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.นธ

-> แจ้งประชาสัมพันธ์ปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 21-05-2567 13:55 เข้าชม (67) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินประกันสัญญา แจ้งโอนเงินประกันสัญญา... >>ข่าวโดย อารีนี อาลีซู 17-05-2567 13:31 เข้าชม (86) ครั้ง
-> ประกาศโอนเงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2567 เพิ่มเติม ประกาศโอนเงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2567 เพิ่มเติม... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 15-05-2567 16:07 เข้าชม (124) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนเมษายน 2567 แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ... >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 25-04-2567 11:42 เข้าชม (298) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ รร.เวียงสุวรรณ ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนสุจริต รร.เวียงสุวรรณ... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 18-04-2567 10:00 เข้าชม (142) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ รร.สุคีรินวิทยา ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนประชารัฐ รร.สุคีรินวิทยา... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 18-04-2567 09:59 เข้าชม (66) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ รร.ธัญธารวิทยา ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนประชารัฐ รร.ธัญธารวิทยา... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 18-04-2567 09:55 เข้าชม (67) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าเช่าสัญญานอินเทอร์เน็ต รร.ศรีวารินทร์ ค่าเช่าสัญญานอินเทอร์เน็ต  รร.ศรีวารินทร์ ก.ย.66... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 18-04-2567 09:52 เข้าชม (64) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้างหอนอน รร.ตันหยงมัส ค่าก่อสร้างหอนอน รร.ตันหยงมัส งวด7และ8 ... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 09-04-2567 11:56 เข้าชม (84) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน รร.บูกิตฯ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน รร.บูกิตฯ งวด4 รร.บูกิตฯ ... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 09-04-2567 11:52 เข้าชม (79) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปี 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ใบมอบตัว >>ข่าวโดย กัลย์วีร์กร มะสุไลมัน 24-04-2567 14:27 เข้าชม (122) ครั้ง
-> การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 25-03-2567 11:55 เข้าชม (108) ครั้ง
-> การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 42 ประจำปี 2567 การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"... >>ข่าวโดย Abdulhafis 23-02-2567 10:49 เข้าชม (405) ครั้ง
-> ประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 01-02-2567 16:15 เข้าชม (410) ครั้ง
-> ประกาศผลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (speech contest) เรื่อง “รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วย ลมหายใจของประวัติศาสตร์” ผลการคัดเลือกการประกวดกล่าวสุนทรพจน์... >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-10-2566 16:15 เข้าชม (657) ครั้ง
-> แจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รายชื่อโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน... >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-10-2566 16:04 เข้าชม (785) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Education EXPO 2023 ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Education EXPO 2023 >>> เอกสารแนบ >>ข่าวโดย Abdulhafis 14-07-2566 16:09 เข้าชม (788) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IPP Youth "พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนในสำหรับเยาวชน" ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IPP Youth... >>ข่าวโดย Abdulhafis 06-06-2566 10:04 เข้าชม (697) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (4799) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (3475) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (4017) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (18677) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (6619) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (6268) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (3831) ครั้ง
-> การแข่งขันมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา สพม.นราธิวาส ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา... >>ข่าวโดย จริยา อารง 30-06-2566 09:32 เข้าชม (1019) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ... >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 15-08-2565 10:29 เข้าชม (1644) ครั้ง
-> ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 10-08-2565 15:02 เข้าชม (3488) ครั้ง
-> ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... >>ข่าวโดย นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ 07-07-2565 10:57 เข้าชม (1070) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้หลักสูตร “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”          ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 12-07-2566 15:59 เข้าชม (788) ครั้ง
-> นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สพม.นราธิวาส พ.ศ.2566 ... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 11-05-2566 15:10 เข้าชม (947) ครั้ง
-> ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 05-04-2566 08:45 เข้าชม (873) ครั้ง
-> หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 1. หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2.... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 16-01-2566 11:30 เข้าชม (970) ครั้ง
-> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 01-11-2566 15:03 เข้าชม (294) ครั้ง
-> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-10-2565 10:09 เข้าชม (1126) ครั้ง
-> เรื่อง แนวทางการขอรับความเห็บชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2565 11:27 เข้าชม (1025) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-09-2565 09:55 เข้าชม (1101) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2564 21:48 เข้าชม (1567) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 04-11-2563 09:37 เข้าชม (1681) ครั้ง
-> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 24-09-2563 14:24 เข้าชม (1727) ครั้ง

VTR สพม.นราธิวาส

ข่าวการศึกษา

-> คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ... >>ข่าวโดย วรากร สายแก้ว 05-07-2566 16:04 เข้าชม (639) ครั้ง
-> แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด สพม.นราธิวาส ... >>ข่าวโดย วรากร สายแก้ว 30-06-2566 11:57 เข้าชม (630) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

 

no cid photocopy policy

NO GIFT คณะผบรหาร

ติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือประเมินตัวชี้วัดฯ
KRS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec    11 2 59     banner500

schoolsujrit    obecchannel    webspm15 banner 5test