- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

003

 

นายวีรวัฒน์  คงพิน

รอง ผอ.สพม.15

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15

 

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

กลุ่มงาน สพม.15

plan

spm15-internal-audit

web link

 

e money

tuifree

ActiveLearning

OBECLib

dlform

webspm15 weblink 001

 

amss4

ประกน

 

FCC Logo TH

it

rongtook1

 

uttara25562013

tvobec57

 

         

       smartobec59

traff

krs2013

weblink leftMenu 002

 

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2560    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2559    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2558    Download icon

 

A+ R A-
มหาลัยขอนแก่นรับสมัครสอบเข้าศึกษา
สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษา จชต.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

พุธเช้าข่าวสพฐ

Ban Obec All Wed

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 21-06-2561 09:05 เข้าชม (4) ครั้ง
-> การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 13-06-2561 09:47 เข้าชม (18) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-06-2561 16:18 เข้าชม (14) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 14-06-2561 15:13 เข้าชม (20) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 08-05-2561 09:30 เข้าชม (91) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 05-04-2561 14:12 เข้าชม (122) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 09-03-2561 09:25 เข้าชม (192) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 15-02-2561 14:55 เข้าชม (195) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 10-01-2561 09:15 เข้าชม (251) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 08-12-2560 09:15 เข้าชม (255) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 06-10-2560 14:15 เข้าชม (269) ครั้ง
-> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 20-06-2561 16:05 เข้าชม(43)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.01 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-03-2561 15:12 เข้าชม(220)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ DLIT ปี 2561 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 20-03-2561 17:00 เข้าชม(189)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 16-02-2561 16:13 เข้าชม(226)
-> รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-11-2560 10:46 เข้าชม(300)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-11-2560 10:45 เข้าชม(288)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 12-10-2560 14:05 เข้าชม(315)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 20-09-2560 10:17 เข้าชม(324)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 18-09-2560 18:21 เข้าชม(373)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 12-09-2560 15:05 เข้าชม(296)
-> ประกาศราคากลาง (ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ) ปปช 01 ปร... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-06-2561 11:54 เข้าชม(8)
-> การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ... >>ข่าวโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 14-06-2561 11:59 เข้าชม(12)
-> ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อหนังสือเรียนฟรีปีการศึกษา 2561 ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุคิรินวิทยา 14-06-2561 11:18 เข้าชม(17)
-> ประกาศราคากลางวัสดุกีฬา ... >>ข่าวโดย ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 11-06-2561 13:56 เข้าชม(18)
-> ประกาศราคากลางโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ... >>ข่าวโดย ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 11-06-2561 13:53 เข้าชม(23)
-> ประกาศราคากลางตู้เสื้อผ้า ... >>ข่าวโดย ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 11-06-2561 13:39 เข้าชม(27)
-> ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุกีฬา ปปช 07... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 08-06-2561 09:43 เข้าชม(30)
-> ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนอนโรงเรียนประชารัฐ ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 15-05-2561 12:03 เข้าชม(46)
-> ประกาศราคากลาง (หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561) ปปช 07... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 04-05-2561 12:31 เข้าชม(114)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> ขยายเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 ขยายเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม... >>ข่าวโดย Abdulhafis 08-06-2561 16:14 เข้าชม (64) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์... >>ข่าวโดย Abdulhafis 23-05-2561 09:38 เข้าชม (76) ครั้ง
-> แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตร... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 12-06-2561 15:11 เข้าชม (100) ครั้ง
-> ประกาศรหัส E-money ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 2561 ประกาศรหัส E-money ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เดือน... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 25-05-2561 08:51 เข้าชม (146) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงิน เงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2561 แจ้งประกาศโอนเงิน เงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2561 ... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 21-05-2561 12:49 เข้าชม (152) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูอิสลามแบบเข้มและรปภ.ครู ประจำเดือน เมษายน 2561 แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูอิสลามแบบเข้มและรปภ.ครู ... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 10-05-2561 16:02 เข้าชม (138) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินเดือนครูขั้นวิกฤติ ประจำเดือน เมษายน 2561 แจ้งโอนเงินเดือนค่าจ้างครูขั้นวิกฤติประจำเดือน ... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 07-05-2561 16:34 เข้าชม (173) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน เมษายน 2561 (25/4/61) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนเมษายน... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 30-04-2561 09:31 เข้าชม (392) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้าง เดือน เมษายน 2561 (25/4/61) แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (25/4/61) ... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 30-04-2561 09:27 เข้าชม (215) ครั้ง
-> กำหนดการเข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 - กำหนดการ - รายชื่อนักเรียน แยกตามรถบัส >>ข่าวโดย Super User 17-05-2561 10:58 เข้าชม (283) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)   1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต... >>ข่าวโดย Super User 09-05-2561 13:18 เข้าชม (1568) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >>ข่าวโดย Super User 27-04-2561 10:10 เข้าชม (658) ครั้ง
-> ประกาศ สถานศึกษาในสังกัดที่สามารถรับนักเรียนได้เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 18-04-2561 17:42 เข้าชม (664) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 04-04-2561 18:47 เข้าชม (2329) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1.ศูนย์สอบจังหวัดนราธิวาส คลิกที่นี่... >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 20-03-2561 14:54 เข้าชม (1425) ครั้ง
-> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ เรื่องข้อกำหนดมาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕... >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 22-06-2561 17:42 เข้าชม (17) ครั้ง
-> รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน... >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 22-06-2561 17:35 เข้าชม (15) ครั้ง
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ตำแหน่งครูวิชาการ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 13-06-2561 15:13 เข้าชม (107) ครั้ง
-> ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีสากล ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 08-06-2561 10:30 เข้าชม (110) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (246) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (737) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (1121) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (12547) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (2765) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (1456) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (1014) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ สพม.15... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 28-05-2561 15:33 เข้าชม (61) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ สพม.15... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 28-05-2561 15:03 เข้าชม (51) ครั้ง
-> ให้ครูลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล ผ่านดาวเทียม สพม.๑๕ ขอให้โรงเรียนทุกโรงส่งครูวิทยาศาสตร์... >>ข่าวโดย บุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณื 28-04-2561 15:29 เข้าชม (134) ครั้ง
-> การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)               ตามที่ สพม.15 ... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 08-03-2561 15:27 เข้าชม (299) ครั้ง
-> ส่งโปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 เรียน  ผู้รับผิดชอบข้อสอบกลาง           ตามที่... >>ข่าวโดย จริยา อารง 08-03-2561 14:50 เข้าชม (393) ครั้ง
-> การแก้ไขการประมวลผลข้อสอบกลาง เรียน ผู้รับผิดชอบข้อสอบกลาง          ... >>ข่าวโดย จริยา อารง 07-03-2561 11:29 เข้าชม (386) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 22-05-2561 08:39 เข้าชม (66) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 23-01-2561 14:55 เข้าชม (366) ครั้ง
-> เรื่อง กำหนดการตรวจสอยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561           ตามที่... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-12-2560 09:07 เข้าชม (371) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560       ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 01-11-2560 14:30 เข้าชม (547) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ      ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2560 09:26 เข้าชม (516) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ      ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 07-09-2560 10:24 เข้าชม (434) ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ข่าวการศึกษา

-> รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุไหงโก-ลก 31-05-2561 16:57 เข้าชม (41) ครั้ง
ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ปี 61
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
ประเมินส่วนราชการ
ปี 2561
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

ที่ตั้ง สพม.15

Linkการศึกษา

mailobec   11 2 59    banner500  

 schoolsujrit   obecchannel