สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

Secondary Educational Service Area Office 15

ถนนนราภิรมย์  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส  96000


โทร.073-511984

Email: sesao15.edu@gmail.com

Top Panel
- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>เข้าสู่ระบบ

web link

 

      

       smartobec59

 

e money

 

dlform

 

amss4

ประกน

 

FCC Logo TH

it

rongtook1

 

uttara25562013

tvobec57

 

 traff

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

สถิติผู้ใช้บริการ

177674
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
53
1779
9202
157442
71452
55997
177674

2017-03-31 03:19
A+ R A-
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจตจำนงในการบริหารงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม

147

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ตารางปปช.01 งบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนธัญธารวิทยา ตาราง ปปช.01... >>ข่าวโดย school13 23-11-2559 12:55 เข้าชม(152)
-> ตารางปปช07 ตาราง ปปช.07... >>ข่าวโดย school14 08-11-2559 15:17 เข้าชม(122)
-> ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึก สพม.15 จัดซื้อหมึก สพม.15 รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย spm1584 27-09-2559 10:01 เข้าชม(198)
-> ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน... >>ข่าวโดย spm1533 16-09-2559 11:35 เข้าชม(208)
-> ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 จ้างเหมายานพาหนะ โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์... >>ข่าวโดย spm1584 06-09-2559 12:04 เข้าชม(171)
-> รายการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน รายการโครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน... >>ข่าวโดย spm1533 02-09-2559 11:53 เข้าชม(367)
-> โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ... >>ข่าวโดย school38 28-03-2560 12:33 เข้าชม(5)
-> โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ปปช07 จัดซื้อหลอดประหยัดไฟ LED >>ข่าวโดย school06 19-01-2560 08:40 เข้าชม(73)
-> โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ปปช จัดซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED >>ข่าวโดย school06 18-01-2560 16:16 เข้าชม(280)
-> โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ปปช จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED >>ข่าวโดย school06 18-01-2560 16:14 เข้าชม(195)
-> โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ปปช จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED >>ข่าวโดย school06 18-01-2560 16:11 เข้าชม(278)
-> จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น... >>ข่าวโดย school34 26-12-2559 10:23 เข้าชม(73)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานสพม.15

-> ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประชาสัมพันธ์... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 15-03-2560 10:42 เข้าชม (43) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ "รวมพลคนเกิด@โรงพยาบาลราชวิถี" ประชาสัมพันธ์โครงการ... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 15-03-2560 10:35 เข้าชม (25) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 2017 ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 2017... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 15-03-2560 10:28 เข้าชม (27) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ "โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560" ประชาสัมพันธ์... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 15-03-2560 09:46 เข้าชม (29) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 14-03-2560 10:04 เข้าชม (63) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ "ลองกองตันหยงมัส" ประชาสัมพันธ์ "ลองกองตันหยงมัส"... >>ข่าวโดย จิดาภา สุวรรณกูฏ 02-03-2560 16:24 เข้าชม (45) ครั้ง
-> ประกาศแจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ รับเอกสาร กบข และ กสจ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีปี 2559 เนื่องจากมีข้าราชการ และลูกจ้างประจำ... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 30-03-2560 16:00 เข้าชม (11) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน(งบลงทุน) แจ้งโอนเงิน (งบลงทุน) รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 30-03-2560 15:07 เข้าชม (12) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล วันที่ 16/03/60 แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล วันที่... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 30-03-2560 09:22 เข้าชม (31) ครั้ง
-> ประกาศโอนเงินค่าจ้างและเสี่ยงภัยโครงการสานฝันกีฬาจังหวัดชายแดนใต้ ... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 29-03-2560 10:03 เข้าชม (36) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560... >>ข่าวโดย นูรมีย์ แลแมแน 27-03-2560 10:11 เข้าชม (45) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน ประจำวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 25601.... >>ข่าวโดย นูรมีย์ แลแมแน 17-03-2560 16:37 เข้าชม (89) ครั้ง
-> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 17-03-2560 16:25 เข้าชม (48) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าเช่าบ้านประจำเดือนมีนาคม 2560 แจ้งโอนค่าเช่าบ้านประจำเดือนมีนาคม 2560 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 17-03-2560 10:06 เข้าชม (52) ครั้ง
-> ขอเชิญร่วมการประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2560 ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโรคเอดส์... >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 28-02-2560 10:55 เข้าชม (53) ครั้ง
-> การจัดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชาติ ประจำปี 2559 ตามที่... >>ข่าวโดย ฐานิสสร หนูพรหม 30-12-2559 14:47 เข้าชม (138) ครั้ง
-> การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชาติ ตามที่... >>ข่าวโดย ฐานิสสร หนูพรหม 30-12-2559 14:36 เข้าชม (192) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ ประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ประชาสัมพันธ์... >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 07-12-2559 11:03 เข้าชม (202) ครั้ง
-> การดำเนินการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 66 แจ้งโรงเรียนในสังกัด... >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 07-12-2559 10:21 เข้าชม (100) ครั้ง
-> การดำเนินการรายงานด้านการจัดการขยะตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ อ้างถึงหนังสือ... >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 19-10-2559 14:26 เข้าชม (297) ครั้ง
-> ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต... >>ข่าวโดย Angsuthorn 16-03-2560 11:27 เข้าชม (140) ครั้ง
-> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ด้วยโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล... >>ข่าวโดย กิตติยา ฮายีสะอะ 15-03-2560 15:04 เข้าชม (115) ครั้ง
-> แจ้งเวียนประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา... >>ข่าวโดย กิตติยา ฮายีสะอะ 14-03-2560 16:58 เข้าชม (49) ครั้ง
-> แจ้งเจ้าหน้าที่ข้อมูล DMC ทุกโรง แจ้ง เจ้าหน้าที่DMC : ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 06-01-2560 16:15 เข้าชม (149) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (609) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (11798) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (2190) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (886) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (539) ครั้ง
-> ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O - NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม.3 (ค่าเฉลี่ยรวมแก้ไข) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 27-03-2560 14:58 เข้าชม (117) ครั้ง
-> การดำเนินการเรื่องคิดเลขเร็วฯ ตามนโยบายรัฐมนตรี        ตามหนังสือ สพม.15  ที่ ศธ 04245/ว 355  ลงวันที่ 20... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 14-03-2560 14:23 เข้าชม (86) ครั้ง
-> แก้ไขเฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559     ตามที่ สพม.15  ได้กำหนดให้... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 06-03-2560 11:33 เข้าชม (867) ครั้ง
-> เฉลยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559         ตามที่ สพม.15  ได้กำหนดให้... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 27-02-2560 14:23 เข้าชม (32569) ครั้ง
-> การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559             ตามที่ สพม.15  ได้แจ้งให้... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 19-02-2560 16:28 เข้าชม (20370) ครั้ง
-> ตารางการประเมินข้อสอบกลางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามที่ สพม.ได้แจ้งตารางการประเมินข้อสอบสอบ... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 14-02-2560 14:49 เข้าชม (16139) ครั้ง
-> ตารางการประเมินข้อสอบกลางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามที่ สพม.ได้แจ้งตารางการประเมินข้อสอบสอบ... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 14-02-2560 14:49 เข้าชม (12562) ครั้ง
-> ตารางการประเมินข้อสอบกลางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามหนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/ว 626 ลงวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2560 ... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 14-02-2560 14:02 เข้าชม (9673) ครั้ง
-> รร.ที่ สพฐ. Upload ข้อมูล GPA 5 ภาคเรียนไม่ได้ไม่ได้    ด้วย สพฐ.ได้ตรวจสอบ ข้อมูล GPA  5 ภาคเรียน... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 02-02-2560 16:10 เข้าชม (6578) ครั้ง
-> คำสั่งสอบ O - NET ปีการศึกษา 2559 ที่ปรับแก้ไขล่าสุด       จากที่ประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559... >>ข่าวโดย สุปราณี ขุนจันทร์ 02-02-2560 15:08 เข้าชม (4805) ครั้ง
-> รายงานสรุปร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง สพม.15 รายงานสรุปร้องเรียนจัดซื้อจ้ัดจ้าง... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 19-12-2559 14:40 เข้าชม (152) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 07-11-2559 16:01 เข้าชม (200) ครั้ง
-> โรงเรียนค้างส่งรายชื่อฝึกอบรม การเงิน บัญชี โรงเรียนค้างส่งรายชื่อฝึกอบรม การเงิน บัญชี... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 07-09-2559 14:46 เข้าชม (329) ครั้ง
-> เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเอกสารแนบ >>ข่าวโดย นางจารุณี สาเฮะอามะ 12-07-2559 11:23 เข้าชม (344) ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.15

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวการศึกษา

รายงานการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน
ประชุมผู้บริหารครั้งต่อไป วันที่ 30 มีนาคม 2559
ARS
ปี 2559
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS
KRS
ปี 2559
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2557
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
News
News
News update

ที่ตั้ง สพม.15


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/sesaogo2/domains/sesao15.go.th/public_html/web15/modules/mod_contactmap/tmpl/default.php on line 4

Bottom 2