- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

suthee01

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.15

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

กลุ่มงาน สพม.15

link3

link2

link1

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2560    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2559    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2558    Download icon

 

A+ R A-
ดาวน์โหลดคู่มือนักเรียน
6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน
โครงสานฝันการกีฬาฯ
รับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ
2-31 มกราคม 2562
แบบรายงานสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม สพม.15 ปี 2561
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษา จชต.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

Artboard 1

พุธเช้าข่าวสพฐ

Ban Obec All Wed

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือ "หลักราชการ" ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-03-2562 11:07 เข้าชม (16) ครั้ง
-> การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 11-03-2562 14:30 เข้าชม (14) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-03-2562 10:13 เข้าชม (30) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2562  ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 11-02-2562 10:20 เข้าชม (55) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 11-01-2562 10:30 เข้าชม (67) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 14-12-2561 10:46 เข้าชม (287) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-11-2561 15:38 เข้าชม (532) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 16-10-2561 09:50 เข้าชม (552) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 07-09-2561 15:21 เข้าชม (553) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 17-08-2561 10:01 เข้าชม (439) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 05-07-2561 11:23 เข้าชม (499) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 14-06-2561 15:13 เข้าชม (608) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 08-05-2561 09:30 เข้าชม (713) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 05-04-2561 14:12 เข้าชม (741) ครั้ง
-> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 20-12-2561 14:08 เข้าชม(424)
-> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการรั้ว ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-11-2561 14:13 เข้าชม(107)
-> ประกาศราคากลาง แบบ บก.06 รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-11-2561 14:11 เข้าชม(498)
-> ประกาศแผนจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-11-2561 14:05 เข้าชม(310)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 2561 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 24-08-2561 11:39 เข้าชม(210)
-> ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 21-08-2561 17:53 เข้าชม(483)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 17-07-2561 14:49 เข้าชม(530)
-> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 20-06-2561 16:05 เข้าชม(526)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.01 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-03-2561 15:12 เข้าชม(659)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ DLIT ปี 2561 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 20-03-2561 17:00 เข้าชม(726)
-> ประกาศราคากลาง 1.... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 16-01-2562 12:51 เข้าชม(67)
-> ประกาศราคากลาง 1.... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 16-01-2562 12:51 เข้าชม(59)
-> ประกาศราคากลาง 1.... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 16-01-2562 12:41 เข้าชม(59)
-> ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างแบบรางระบายน้ำรูปตัว V ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุคิรินวิทยา 18-12-2561 13:36 เข้าชม(423)
-> การเปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ... >>ข่าวโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 11-12-2561 10:07 เข้าชม(226)
-> ราคากลางงานซ่อมแซมอารคารเรียนและอาคารประกอบการ ... >>ข่าวโดย ร.ร.ตากใบ 06-12-2561 10:45 เข้าชม(423)
-> โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอประกาศเผยแพร่ตาราง ปปช. 01 ปปช 01 >>ข่าวโดย ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 30-11-2561 11:09 เข้าชม(412)
-> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ(นราธิวาส) 03-11-2561 10:59 เข้าชม(436)
-> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง    ... >>ข่าวโดย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ(นราธิวาส) 02-11-2561 16:19 เข้าชม(368)
-> ปปช07 ... >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 21-09-2561 17:25 เข้าชม(396)
-> ปปช07 ... >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 21-09-2561 17:19 เข้าชม(397)
-> ประกาศราคากลาง (จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น) ปปช 07 +... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-09-2561 11:35 เข้าชม(275)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> (ฉบับร่าง) คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี62 ดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์RAR) >>ข่าวโดย Super User 14-03-2562 11:24 เข้าชม (50) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู... >>ข่าวโดย Abdulhafis 25-09-2561 09:50 เข้าชม (521) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2562 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา... >>ข่าวโดย Abdulhafis 25-09-2561 09:33 เข้าชม (826) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา... >>ข่าวโดย Abdulhafis 30-08-2561 10:31 เข้าชม (549) ครั้ง
-> ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม... >>ข่าวโดย Abdulhafis 30-08-2561 09:51 เข้าชม (367) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าจ้างธุรการ 9000 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินค่าจ้างธุรการ 9000 ประจำเดือน กุมภาพันธ์... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 11-03-2562 13:54 เข้าชม (59) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าจ้าง ค่าเสี่ยงภัย และค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงของโครงการสานฝัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง ค่าเสี่ยงภัย... >>ข่าวโดย นายฟุรกรณ์ หะยีอิสมาแอ 08-03-2562 16:33 เข้าชม (71) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย รายละเอียดดังแนบ แนบ 1 แนบ 2   >>ข่าวโดย นูรีดา สะนิ 08-03-2562 14:49 เข้าชม (131) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุนและงบดำเนินงาน... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 08-03-2562 11:29 เข้าชม (78) ครั้ง
-> แจ้งเงินเข้างบดำเนินงาน แจ้งเงินเข้างบดำเนินงาน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายฟุรกรณ์ หะยีอิสมาแอ 08-03-2562 11:03 เข้าชม (91) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุนและงบดำเนินงาน... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 08-03-2562 10:58 เข้าชม (58) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ประจำเดือน... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 07-03-2562 15:31 เข้าชม (37) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (5/3/62) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 07-03-2562 15:27 เข้าชม (30) ครั้ง
-> ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน และปฎิทินดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 คู่มือการดำเนินงานระบบการคัดกรอง... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 13-11-2561 15:48 เข้าชม (507) ครั้ง
-> กำหนดการเข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 - กำหนดการ - รายชื่อนักเรียน แยกตามรถบัส >>ข่าวโดย Super User 17-05-2561 10:58 เข้าชม (817) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)   1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต... >>ข่าวโดย Super User 09-05-2561 13:18 เข้าชม (2529) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >>ข่าวโดย Super User 27-04-2561 10:10 เข้าชม (1460) ครั้ง
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาการ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 11-01-2562 18:40 เข้าชม (257) ครั้ง
-> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... >>ข่าวโดย มากะลือซง มามุ 07-01-2562 08:51 เข้าชม (678) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (929) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (1386) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (1752) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (13143) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (3336) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (2177) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (1485) ครั้ง
-> แจ้ง แก้ไขคำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม แจ้ง  แก้ไขคำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 01-02-2562 18:51 เข้าชม (92) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน... >>ข่าวโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 01-02-2562 16:02 เข้าชม (51) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน... >>ข่าวโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 01-02-2562 16:02 เข้าชม (52) ครั้ง
-> รายงานการเดินทาง ตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET ) โรงเรียนในสังกัด สพม 15 รายงานการเดินทาง ตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET ) โรงเรียนในสังกัด... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 01-02-2562 09:51 เข้าชม (60) ครั้ง
-> สพม.15 ขอให้โรงเรียนส่งกำหนดการจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม (งบ 10,000 บาท)  สพม.15 ขอให้โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส จำนวน  17 ... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 20-12-2561 11:42 เข้าชม (399) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่เข้าระบบ e-mes ไม่ได้ ให้ส่งแบบสรุปผล สพม.15 แจ้งโรงเรียนที่เข้าระบบ e-mes เพื่อรายงานผลการสอบ pisa... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 02-07-2561 10:14 เข้าชม (541) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ สพม.15... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 28-05-2561 15:33 เข้าชม (538) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ สพม.15... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 28-05-2561 15:03 เข้าชม (589) ครั้ง
-> ให้ครูลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล ผ่านดาวเทียม สพม.๑๕ ขอให้โรงเรียนทุกโรงส่งครูวิทยาศาสตร์... >>ข่าวโดย 28-04-2561 15:29 เข้าชม (543) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (476) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 31-10-2561 09:28 เข้าชม (495) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (522) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (485) ครั้ง
-> เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด” ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2561 11:06 เข้าชม (425) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 22-05-2561 08:39 เข้าชม (615) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 23-01-2561 14:55 เข้าชม (1889) ครั้ง
-> เรื่อง กำหนดการตรวจสอยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561           ตามที่... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-12-2560 09:07 เข้าชม (1025) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560       ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 01-11-2560 14:30 เข้าชม (1509) ครั้ง

VTR การรณรงค์การจัดการขยะ สพม.15

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ข่าวการศึกษา

-> รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุไหงโก-ลก 31-05-2561 16:57 เข้าชม (522) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15

 

ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ปี 61
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
ประเมินส่วนราชการ
ปี 2561
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

ที่ตั้ง สพม.15

Linkการศึกษา

mailobec   11 2 59    banner500  

 schoolsujrit   obecchannel