- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

SUTHEE2

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.15

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

e money

amss4

dlform

กลุ่มงาน สพม.15

link3

link2

link1

weblink05

web link dlict new

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แบบติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

banner spm15 dlict

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยควรรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 18-05-2564 11:01 เข้าชม (2) ครั้ง
-> ขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 26-04-2564 11:56 เข้าชม (24) ครั้ง
-> แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564 ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 23-04-2564 11:51 เข้าชม (50) ครั้ง
-> บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 31-03-2564 10:16 เข้าชม (46) ครั้ง
-> บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-03-2564 14:58 เข้าชม (149) ครั้ง
-> การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 23-02-2564 12:00 เข้าชม (104) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-04-2564 16:17 เข้าชม (51) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-03-2564 08:53 เข้าชม (66) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-02-2564 09:33 เข้าชม (78) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 12-01-2564 10:10 เข้าชม (108) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-12-2563 16:58 เข้าชม (436) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 11-11-2563 15:48 เข้าชม (479) ครั้ง
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 30-04-2564 11:38 เข้าชม(17)
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 30-04-2564 11:36 เข้าชม(17)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 16:46 เข้าชม(120)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 16:44 เข้าชม(71)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 16:42 เข้าชม(77)
-> แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกันยายน 2563 (วงเงินเกิน5แสน) แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 14:58 เข้าชม(87)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 14:56 เข้าชม(69)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 14:52 เข้าชม(75)
-> แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกรกฎาคม63 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 14:48 เข้าชม(66)
-> แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนมิถุนายน63 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 14:41 เข้าชม(61)
-> จ้างสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49ชาย แบบ บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 16-02-2564 10:04 เข้าชม(88)
-> ประกาศราคากลางโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง บก.01 >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 04-02-2564 13:05 เข้าชม(116)
-> ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร สปช.201/26 ... >>ข่าวโดย ร.ร.สะนอพิทยาคม 29-12-2563 12:52 เข้าชม(432)
-> ประกาศราคากลางจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอนอน แบบ ๓๘ ... >>ข่าวโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 25-12-2563 11:12 เข้าชม(474)
-> ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร สปช.201/26 ... >>ข่าวโดย ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 25-12-2563 10:11 เข้าชม(475)
-> ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 09-12-2563 23:55 เข้าชม(487)
-> ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง บก 06 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 04-11-2563 13:08 เข้าชม(499)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> ถือปฏิบัติตามประกาศนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถือปฏิบัติตามประกาศนายกรัฐมนตรี... >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-11-2563 11:17 เข้าชม (528) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 14-02-2563 14:18 เข้าชม (774) ครั้ง
-> การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์... >>ข่าวโดย Abdulhafis 13-12-2562 14:22 เข้าชม (938) ครั้ง
-> สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน... >>ข่าวโดย Abdulhafis 02-10-2562 11:17 เข้าชม (10174) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 04-09-2562 09:49 เข้าชม (1098) ครั้ง
-> (ฉบับร่าง) คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี62 ดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์RAR) >>ข่าวโดย Super User 14-03-2562 11:24 เข้าชม (1843) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน ประกาศแจ้งโอนเงินเงิน... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 14-05-2564 11:34 เข้าชม (18) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงินค่าจ้างธุรการ (9,000) 2 ราย มี.ค.64 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้ค่ะ >>ข่าวโดย โซเฟีย หมัดหมาน 12-05-2564 13:32 เข้าชม (25) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงินค่าจ้างธุรการ (9,000) เม.ย.64 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้ค่ะ >>ข่าวโดย โซเฟีย หมัดหมาน 12-05-2564 13:31 เข้าชม (22) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงินค่าจ้างธุรการรร.(15,000) เม.ย.64 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้ค่ะ >>ข่าวโดย โซเฟีย หมัดหมาน 12-05-2564 13:29 เข้าชม (33) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงินค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย.64 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้ค่ะ >>ข่าวโดย โซเฟีย หมัดหมาน 12-05-2564 13:28 เข้าชม (13) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงินค่าจ้างปฏิบัติการแทนนักการภารโรง เม.ย.64 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้ค่ะ >>ข่าวโดย โซเฟีย หมัดหมาน 12-05-2564 13:27 เข้าชม (16) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง เม.ย.64 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้ค่ะ >>ข่าวโดย โซเฟีย หมัดหมาน 12-05-2564 13:25 เข้าชม (24) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงินค่าจ้าง Lap Boy เม.ย.64 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้ค่ะ >>ข่าวโดย โซเฟีย หมัดหมาน 12-05-2564 13:24 เข้าชม (19) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงินค่าจ้างครูพักนอน เม.ย.64 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้ค่ะ >>ข่าวโดย โซเฟีย หมัดหมาน 12-05-2564 13:23 เข้าชม (15) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงินค่าจ้างครูขั้นวิกฤติ เม.ย.64 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้ค่ะ >>ข่าวโดย โซเฟีย หมัดหมาน 12-05-2564 13:21 เข้าชม (44) ครั้ง
-> ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส พรบ.ลูกเสือ... >>ข่าวโดย ฐานิสสร หนูพรหม 03-02-2564 11:35 เข้าชม (147) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต... >>ข่าวโดย นาตียะห์ หะยีสะอิ 24-12-2563 16:12 เข้าชม (505) ครั้ง
-> ส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ????ขอความร่วมมือรร.ต่อไปนี้???? 1.รร.นราธิวาส... >>ข่าวโดย ฐานิสสร หนูพรหม 29-10-2563 13:22 เข้าชม (503) ครั้ง
-> การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย1  สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ... >>ข่าวโดย ญาณสิริ ทองบุญเรือง 12-08-2563 16:31 เข้าชม (551) ครั้ง
-> การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563                   ตามที่... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 15-06-2563 10:43 เข้าชม (761) ครั้ง
-> ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ????ขออนุญาตแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล... >>ข่าวโดย ฐานิสสร หนูพรหม 19-03-2563 09:52 เข้าชม (926) ครั้ง
-> คำสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.๑๕ ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 09-03-2563 15:06 เข้าชม (1760) ครั้ง
-> แบบฟอร์มข้าราชการครูขอช่วยราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 แบบฟอร์มข้าราชการครูขอช่วยราชการ ... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 19-01-2564 09:54 เข้าชม (668) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (2880) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (2243) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (2634) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (16372) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (4920) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (3433) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (2455) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 22-02-2564 10:11 เข้าชม (68) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 11-02-2564 09:31 เข้าชม (67) ครั้ง
-> ระบบข้อสอบออนไลน์ตามแนว PISA พัฒนาโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  คู่มือการใช้งานระบบ Pisa Style   เข้าระบบข้อสอบออนไลน์... >>ข่าวโดย Super User 06-10-2563 11:47 เข้าชม (553) ครั้ง
-> กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตการ PISA วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กำหนดการประชุม >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 25-09-2563 15:24 เข้าชม (440) ครั้ง
-> กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตการ PISA วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กำหนดการประชุม >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 25-09-2563 15:24 เข้าชม (563) ครั้ง
-> กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตการ PISA วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กำหนดการประชุม >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 25-09-2563 15:21 เข้าชม (527) ครั้ง
-> ให้โรงเรียนส่งรายชื่อด่วนสำรวจครูสอนภาษาอังกฤษ ให้โรงเรียนส่งรายชื่อด่วน... >>ข่าวโดย รอกีเย๊าะ มาหะมะ 29-07-2563 15:30 เข้าชม (514) ครั้ง
-> ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย จริยา อารง 10-03-2563 16:36 เข้าชม (640) ครั้ง
-> การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  สพม.15... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 06-01-2563 10:40 เข้าชม (733) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 04-11-2563 09:37 เข้าชม (534) ครั้ง
-> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 24-09-2563 14:24 เข้าชม (542) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 29-10-2562 14:06 เข้าชม (712) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (1218) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 31-10-2561 09:28 เข้าชม (1257) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (1644) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (1187) ครั้ง
-> เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด” ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2561 11:06 เข้าชม (1123) ครั้ง

VTR สพม.15

 

ข่าวการศึกษา

-> เผยแพร่ผลงาน ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:52 เข้าชม (719) ครั้ง
-> รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:49 เข้าชม (586) ครั้ง
-> รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุไหงโก-ลก 31-05-2561 16:57 เข้าชม (1436) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15

 

ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ปี 61
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือการประเมินตัวชี้วัด
ปี 2564
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec    11 2 59     banner500

schoolsujrit    obecchannel    webspm15 banner 5test