- - - - - -
A+ R A-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
< < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 265
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 241
ประกาศผู้ชนะ รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 417
เอกสารประกวดราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 542
ประกาศ สพม.นราธิวาส เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 547
ประกาศผู้ชนะ รายกาจ้างเหมารถทัวร์ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 652
ประกาศผู้ชนะ รายการรั้ว สนง. เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 620
ประกาศผู้ขนะรายการ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 632
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ DLIT ปี 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 1861