- - - - - -
A+ R A-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
< < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 6
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 6
ประกาศผู้ชนะ รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 8
เอกสารประกวดราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 329
ประกาศ สพม.นราธิวาส เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 348
ประกาศผู้ชนะ รายกาจ้างเหมารถทัวร์ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 496
ประกาศผู้ชนะ รายการรั้ว สนง. เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 459
ประกาศผู้ขนะรายการ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ DLIT ปี 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 1613