- - - - - -
A+ R A-

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
< < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 15 มีนาคม 2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 423
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 392
ประกาศผู้ชนะ รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน 20 มกราคม 2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 572
เอกสารประกวดราคา 09 สิงหาคม 2564 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 710
ประกาศ สพม.นราธิวาส 09 สิงหาคม 2564 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 691
ประกาศผู้ชนะ รายกาจ้างเหมารถทัวร์ 07 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 793
ประกาศผู้ชนะ รายการรั้ว สนง. 07 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 771
ประกาศผู้ขนะรายการ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 07 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 787
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ DLIT ปี 2561 20 มีนาคม 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 2084