- - - - - -
A+ R A-

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
< < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 9
ประกาศเผยแพร่ รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 33
ประกาศเผยแพร่รายการรั้ว สนง. เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28
ประกาศเผยแพร่ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 603
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการรั้ว เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 264
ประกาศแผนจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 442
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 611