- - - - - -
A+ R A-

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 03 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 144
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 มิถุนายน 2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 466
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 มกราคม 2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 396
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 920
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 05 มิถุนายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1077
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 07 สิงหาคม 2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 757
ประกาศเผยแพร่ รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง 07 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 667
ประกาศเผยแพร่รายการรั้ว สนง. 07 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 663
ประกาศเผยแพร่ 07 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 631
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 20 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1601