- - - - - -
A+ R A-

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 214
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 177
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 655
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 943
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 622
ประกาศเผยแพร่ รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 531
ประกาศเผยแพร่รายการรั้ว สนง. เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 522
ประกาศเผยแพร่ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 496
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1440
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการรั้ว เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1174