- - - - - -
A+ R A-

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
< < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 40
ประกาศเผยแพร่ รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 55
ประกาศเผยแพร่รายการรั้ว สนง. เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 53
ประกาศเผยแพร่ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 55
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 667
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการรั้ว เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 337
ประกาศแผนจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 506
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 672