- - - - - -
A+ R A-

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
< < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 93
ประกาศเผยแพร่ รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 92
ประกาศเผยแพร่รายการรั้ว สนง. เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 94
ประกาศเผยแพร่ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 93
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 760
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการรั้ว เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 444
ประกาศแผนจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 610
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 762