- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.15

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 378
แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2564 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 321
ประกาศราคากลางและซื้อขายอาคารเรียน 218 ล (รร.สายบุรีฯ) เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 279
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 421
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 364
แบบสรุป สขร.เดือนต.ค.63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 573
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 294
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกันยายน 2563 (วงเงินเกิน5แสน) เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 309
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 268
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 259
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกรกฎาคม63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 267
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนมิถุนายน63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 239
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 227
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 242
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 1478
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1184
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1086
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1093