- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.นธ

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 799
แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2564 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 612
ประกาศราคากลางและซื้อขายอาคารเรียน 218 ล (รร.สายบุรีฯ) เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 456
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 670
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 559
แบบสรุป สขร.เดือนต.ค.63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 738
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 456
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกันยายน 2563 (วงเงินเกิน5แสน) เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 463
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 435
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 421
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกรกฎาคม63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 426
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนมิถุนายน63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 407
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 393
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 404
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 1779
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1407
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1272
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1288