- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.นธ

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 548
แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2564 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 420
ประกาศราคากลางและซื้อขายอาคารเรียน 218 ล (รร.สายบุรีฯ) เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 358
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 566
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 451
แบบสรุป สขร.เดือนต.ค.63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 649
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 365
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกันยายน 2563 (วงเงินเกิน5แสน) เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 376
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 339
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 331
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกรกฎาคม63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 339
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนมิถุนายน63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 309
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 305
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 314
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 1670
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1280
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1168
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1503
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1187