- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.15

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 256
แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2564 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 218
ประกาศราคากลางและซื้อขายอาคารเรียน 218 ล (รร.สายบุรีฯ) เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 187
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 315
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 257
แบบสรุป สขร.เดือนต.ค.63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 489
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 210
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกันยายน 2563 (วงเงินเกิน5แสน) เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 215
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 193
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 177
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกรกฎาคม63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 180
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนมิถุนายน63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 158
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 145
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 157
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 1290
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1050
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 987
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 987