- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.15

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 1027
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 784
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 774
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 730
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 651
ประกาศราคากลางจ้าเหมายานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 669
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 507
ประกาศราคากลางจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 447
ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 438
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหมึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 538
ประกาศราคากลาง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 475
ประกาศราคากลาง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิชาการและเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 554
ชื่อโครงการ จ้างจัดทำกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 1006