- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.15

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 944
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 748
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 749
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 702
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 626
ประกาศราคากลางจ้าเหมายานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 644
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 617
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 483
ประกาศราคากลางจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 422
ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 418
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหมึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 512
ประกาศราคากลาง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 453
ประกาศราคากลาง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิชาการและเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 534
ชื่อโครงการ จ้างจัดทำกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 975