- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.15

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลางและซื้อขายอาคารเรียน 218 ล (รร.สายบุรีฯ) เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 78
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 95
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 48
แบบสรุป สขร.เดือนต.ค.63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 384
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 55
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกันยายน 2563 (วงเงินเกิน5แสน) เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 61
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 49
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 54
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนกรกฎาคม63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 44
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนมิถุนายน63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 40
แบบสรุป สขร.1ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 31
แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 1128
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 885
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 850
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 931
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 824
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 726