- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.15

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุป สขร.เดือนต.ค.63 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 306
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 1067
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 822
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 800
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 762
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 681
ประกาศราคากลางจ้าเหมายานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 688
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 532
ประกาศราคากลางจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 465
ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 460
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหมึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 564
ประกาศราคากลาง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 447
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 498
ประกาศราคากลาง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิชาการและเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 579