- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.15

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 752
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 569
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 588
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 635
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 565
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 695
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 511
ประกาศราคากลางจ้าเหมายานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 519
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 463
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 348
ประกาศราคากลางจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 329
ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 296
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหมึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 387
ประกาศราคากลาง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 314
ประกาศราคากลาง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิชาการและเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 430
ชื่อโครงการ จ้างจัดทำกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 804