- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.15

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 885
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 700
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 710
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 665
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 603
ประกาศราคากลางจ้าเหมายานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 612
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 453
ประกาศราคากลางจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 396
ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 390
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหมึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 484
ประกาศราคากลาง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 373
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 422
ประกาศราคากลาง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิชาการและเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 511
ชื่อโครงการ จ้างจัดทำกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 927