- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างสพม.15

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 649
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 484
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 503
ประกาศราคากลาง ปปช.07 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 518
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 521
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 481
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 435
ประกาศราคากลางจ้าเหมายานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 450
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 280
ประกาศราคากลางจ้างเหมา จัดทำสกู้ปผลการดำเนินงานทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 277
ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 226
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหมึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 309
ประกาศราคากลาง เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 230
ประกาศราคากลาง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิชาการและเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 เขียนโดย ฟัรวีน มาหะ 364
ชื่อโครงการ จ้างจัดทำกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย นิสรินท์ สะมะแอ 730