- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ "สานฝันปั้นเชฟ ุร่นที่ 3" (Chef Cares Dream Academy) จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 มีนาคม 2566 10
ประชาสัมพันธ์โครงการ 29 มีนาคม 2566 10
โครงงานเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Prime Minister s Science Award 2023 จาก :องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 29 มีนาคม 2566 11
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 23 มีนาคม 2566 15
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566 52
ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 20 กุมภาพันธ์ 2566 57
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อประเทศจีน ประจำปี 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566 45
ประชาสัมพันธ์บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 กุมภาพันธ์ 2566 42
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม ความรัก & ความสุข แห่งมวลมนุษย์ 09 กุมภาพันธ์ 2566 47
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 09 กุมภาพันธ์ 2566 81
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023 และการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี 26 มกราคม 2566 33
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน" ครั้งที่ 12 26 มกราคม 2566 62
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกาาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 26 มกราคม 2566 58
บัญชีนวัตกรรมไทย 09 มกราคม 2566 73
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2566 05 มกราคม 2566 63
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเสนอไอเดียเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการ 05 มกราคม 2566 72
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chaina-AUN Scholarship 2023/2024 05 มกราคม 2566 82
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) 05 มกราคม 2566 82
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 22 ธันวาคม 2565 115
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2566 22 ธันวาคม 2565 113