- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดบทเพลงฯ 24 กรกฎาคม 2566 175
ระชาสัมพันธ์รางวัล SEAMEO-JAPAN ESD AWARD ประจำปี 2566 24 กรกฎาคม 2566 166
ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2562 24 กรกฎาคม 2566 139
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำไมไทยจึงมีสองสภา” 24 กรกฎาคม 2566 165
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด DARE to drive your community #2023 17 กรกฎาคม 2566 184
เชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จาก :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 กรกฎาคม 2566 154
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กดถูกใจและกดติดตามในเพจของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 17 กรกฎาคม 2566 198
ประชาสัมพันธ์แข่งขัน TRANG VIEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ 17 กรกฎาคม 2566 162
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง 17 กรกฎาคม 2566 144
ประชาสัมพันธ์โครงการ สื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน 17 กรกฎาคม 2566 177
ประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมในโครงการเทคนิคพิชิต TGAT (Thailand Ganeral Aptitude Test) 17 กรกฎาคม 2566 143
โครงการประกวดนวัตกรรม และไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม (ภายใต้โครงการ Samsung Solve for Tomarrow) จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30 มิถุนายน 2566 173
การแข่งขันประกวดเรียงความ หัวข้อ “The Future of Asia We Want: Ideas for the CICA Region” จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30 มิถุนายน 2566 169
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 จาก :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 22 มิถุนายน 2566 152
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EDutech asia 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 มิถุนายน 2566 149
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 22 มิถุนายน 2566 173
ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 27 22 มิถุนายน 2566 700
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 22 มิถุนายน 2566 441
ประชาสัมพันธ์งานเสวนาร่วมกับภาคี "เยาวชน" ภายใต้งานครบรอบ “30 ปี TEI ก้าวไปกับภาคี สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 22 มิถุนายน 2566 299
กิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เวทคณิต เอแม็ท ซูโดกุและอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ จาก :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 11 มิถุนายน 2566 274