- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลายประจำปีการศึกษา 2565 จาก :มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 30 กันยายน 2565 343
ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี 30 กันยายน 2565 225
ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์ 20 กันยายน 2565 228
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ นางเบ็ญจาง เทพสุวรรณ มารดานายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา 16 กันยายน 2565 234
นิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) 13 กันยายน 2565 305
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 13 กันยายน 2565 232
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 06 กันยายน 2565 289
จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕ 06 กันยายน 2565 346
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง 31 สิงหาคม 2565 352
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 31 สิงหาคม 2565 216
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 213
การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควท.ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 23 สิงหาคม 2565 221
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2565 18 สิงหาคม 2565 236
ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 30 ปี 18 สิงหาคม 2565 255
การประกวดผลงานสีน้ำ 18 สิงหาคม 2565 358
เชิญเข้าร่วมการแสดงผลงานนิทรรศการใน"งานก้าวพอดี 2565" 18 สิงหาคม 2565 655
"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวัน สันติภาพสากล 2565" (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) 15 สิงหาคม 2565 3178
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15 สิงหาคม 2565 1671
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15 สิงหาคม 2565 667
โครงการ OBEC OH PANG (โอเบค โอ้ปัง) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 15 สิงหาคม 2565 452