- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
c 23 พฤษภาคม 2566 229
ประชาสัมพันธ์การประกวดการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์โอลิมปิกวิชาการนานาชาติ 2023 ปีที่ 7 จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 พฤษภาคม 2566 242
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ” จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 พฤษภาคม 2566 155
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566 จาก :บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 23 พฤษภาคม 2566 182
ขอเชิญชวนให้ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 23 พฤษภาคม 2566 198
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 จาก :มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 23 พฤษภาคม 2566 143
การทดสอบทางออนไลน์ขั้นพื้นฐานสำหรับทักษะด้านการเขียนโปรแกรมระดับชั้นมัธยมศึกษา 29 เมษายน 2566 184
การทดสอบทางออนไลน์ขั้นพื้นฐานสำหรับทักษะด้านการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 29 เมษายน 2566 157
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณาสำหรับรางวัลบีซีจีของเอเปค ประจำปี 25566 29 เมษายน 2566 156
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566 29 เมษายน 2566 166
ขยายเวลาการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยด้านไซเบอร์เบื้องต้น (Introduction to Cybersecurity) และเปิดรับบุคลากรทางการศึกษาร่วมขยายความรู้และรับประกาศนียบัตรวิทยากร 29 เมษายน 2566 149
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 18 เมษายน 2566 186
แจ้งรายชื่อสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 11 เมษายน 2566 203
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วม โครงการประกวดทักษะภาษาจีน PIM Young Chinese Contest 2023 11 เมษายน 2566 223
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำสำหรับเยาวชนว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกครั้งที่ 9 11 เมษายน 2566 197
ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digtial ID)ด้วยแอบพลิเคชั่น ThaiD 11 เมษายน 2566 243
ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 04 เมษายน 2566 177
โครงการ "สานฝันปั้นเชฟ ุร่นที่ 3" (Chef Cares Dream Academy) จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 มีนาคม 2566 192
ประชาสัมพันธ์โครงการ 29 มีนาคม 2566 214
โครงงานเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Prime Minister s Science Award 2023 จาก :องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 29 มีนาคม 2566 182