- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 29 สิงหาคม 2566 232
การจัดการแข่งขันแนะนำหนังสือด้วยภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2566 29 สิงหาคม 2566 336
ประชาสัมพันธ์โครงการ “คิดใสไทยแลนด์ซีซั่น ๗” 29 สิงหาคม 2566 261
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพยนต์สั้น JENESYS 2023 16 สิงหาคม 2566 257
ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 16 สิงหาคม 2566 229
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรประกานียบัตร (Non - degree) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยใช้รูปแบบ Hybrid Leaning 16 สิงหาคม 2566 236
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วในระดับนานาชาติ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2566 16 สิงหาคม 2566 316
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) 10 สิงหาคม 2566 168
ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้ผู้บริหารระดับสูง (ชั้น 7" พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA& PA-Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน 10 สิงหาคม 2566 69
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (The Power Green Camp 18 ) 10 สิงหาคม 2566 120
การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 10 สิงหาคม 2566 126
เรียนเชิญโรงเรียน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการ "ติวเข้มแนะแนวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS EXPO 2023 (พอร์ต-สายแพทย์-วิศวฯ-ครู-บริหาร)" 10 สิงหาคม 2566 128
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่ง Publication and Multimedia Specialist 03 สิงหาคม 2566 153
ประชาสัมพันธ์การจัดทำสื่อออนไลน์ การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ 03 สิงหาคม 2566 127
การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 03 สิงหาคม 2566 165
ประชาสัมพันธ์ จาก :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 กรกฎาคม 2566 133
วารสาร "เพื่อนพึ่งพา" ฉบับที่ 17 เดือนกันยายน 2565 24 กรกฎาคม 2566 138
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ฯ 24 กรกฎาคม 2566 131
ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 กรกฎาคม 2566 140
การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ ความรักของแม่ ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 24 กรกฎาคม 2566 193