- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดผลงานคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" 16 กุมภาพันธ์ 2567 211
แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 16 กุมภาพันธ์ 2567 91
ขอเรียนเชิญสถานศึกษาในสังกัด สพม.นราธิวาส มาศึกษาดูงาน หลักสูตรด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ เพื่อสร้างอาชีพ และการมีงานทำ จาก :วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 16 กุมภาพันธ์ 2567 85
ประกาศ การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 16 กุมภาพันธ์ 2567 81
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์มายากล และภาพวาด 3 มิติแมจิคอาย หาดใหญ่ จาก :พิพิธภัณฑ์มายากลและภาพวาด 3 มิติแมจิคอาย หาดใหญ่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 88
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม American Corner : โครงการ Mekong Young Environmental Diplomats (MYED) จาก :บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จํากัด 02 กุมภาพันธ์ 2567 148
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี พ.ศ.2567 02 กุมภาพันธ์ 2567 122
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็ปไซต์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จาก :ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 02 กุมภาพันธ์ 2567 100
การแก้ไขปัญหาหนี้สินทุกภาคส่วน จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 02 กุมภาพันธ์ 2567 105
แต่งตั้งโฆษกสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 02 กุมภาพันธ์ 2567 94
ขอเรียนเชิญและขอความร่วมมือส่งบุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Open House การศึกษาทางเลือกโรงเรียนลินคอล์น เฮาส์ จาก :การศึกษาทางเลือกโรงเรียนลินคอล์น เฮาส์ 02 กุมภาพันธ์ 2567 85
ประชาสัมพันธ์ทุน 2025 Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program จาก :มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 02 กุมภาพันธ์ 2567 104
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย รายการ LAW SPUKK NATIONAL CHAMPIONSHIP 2024 ระดับประเทศ จาก :มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 02 กุมภาพันธ์ 2567 105
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จาก :สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 02 กุมภาพันธ์ 2567 155
ประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านการดาราศาสตร์ชั้นกลาง ประจำปี 2567 จาก :สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 02 กุมภาพันธ์ 2567 103
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน AI for Community Business จาก :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 มกราคม 2567 104
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 มกราคม 2567 68
ประชาสัมพันธ์และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน AI for Community Business 19 มกราคม 2567 124
ประชาสัมพันธ์การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ 19 มกราคม 2567 119
ตำแหน่งว่างประจำเดือน 19 มกราคม 2567 137