- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 มกราคม 2567 217
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จาก :ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 14 มกราคม 2567 190
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานการประกวดการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 14 มกราคม 2567 170
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14 มกราคม 2567 128
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลก เลิกใช้พลาสติก" 14 มกราคม 2567 136
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 27 (ประจำปี 2567) 14 มกราคม 2567 105
เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันปยากเป็น จาก :สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 14 มกราคม 2567 108
กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียน 09 มกราคม 2567 118
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 09 มกราคม 2567 177
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "ไขความลับแห่งวิทยาศาสตร์" (Science Talk) 09 มกราคม 2567 125
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลก เลิกใช้พลาสติก" จาก :ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 09 มกราคม 2567 119
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK/HSKK) แบบ Computer Test ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2567 09 มกราคม 2567 203
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2567 (ประเภททุนพัฒนานวัตกร) จาก :โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 09 มกราคม 2567 209
ขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาจัดสรรห้องน้ำ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ที่จอดรถ สัญญาณแสง สัญญาณเสียง สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ 25 ธันวาคม 2566 163
ประชาสัมพันธ์และกระจายปลากะพงขาวออกนอกแหล่งผลิตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 25 ธันวาคม 2566 172
ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา ระดับประเทศ "NAKHONSAWAN S-M-E Contest" ปีการศึกษา 2566 25 ธันวาคม 2566 139
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 25 ธันวาคม 2566 149
ประชาสัมพันธ์มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023) 21 ธันวาคม 2566 128
การจัดงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาฯ 21 ธันวาคม 2566 146
การรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาในโครงการบาสเกตบอล จาก :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 21 ธันวาคม 2566 128