- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 89
การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควท.ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 23 สิงหาคม 2565 86
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2565 18 สิงหาคม 2565 100
ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 30 ปี 18 สิงหาคม 2565 129
การประกวดผลงานสีน้ำ 18 สิงหาคม 2565 217
เชิญเข้าร่วมการแสดงผลงานนิทรรศการใน"งานก้าวพอดี 2565" 18 สิงหาคม 2565 444
"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวัน สันติภาพสากล 2565" (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) 15 สิงหาคม 2565 2844
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15 สิงหาคม 2565 1397
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15 สิงหาคม 2565 467
โครงการ OBEC OH PANG (โอเบค โอ้ปัง) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 15 สิงหาคม 2565 288
โครงการ GPSC Young Social Innovator season 5 14 สิงหาคม 2565 173
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp 14 สิงหาคม 2565 121
เชิญร่วมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding &Robotics ค่ายอบรมและการแข่งขัน หุ่นยนต์ นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา Robot Camp 2022 รุ่นที่ 8 ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ครั้งที่ 1 14 สิงหาคม 2565 97
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14 สิงหาคม 2565 638
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนต์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย" 14 สิงหาคม 2565 151
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 14 สิงหาคม 2565 106
ประชาสัมพันธ์แข่งขัน TRANG Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 14 สิงหาคม 2565 160
การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม 09 สิงหาคม 2565 228
ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษาพัฒนาสมรรถนะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 09 สิงหาคม 2565 98
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 03 สิงหาคม 2565 363