- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยวัดกรรมการจัดการ 08 กุมภาพันธ์ 2565 138
ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อเข้าร่วมงาน "Clean Energy Teacher Showcase" 08 กุมภาพันธ์ 2565 176
ตอบรับการส่งผลงานทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2ประจำปี 2564” (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ผ่านระบบออนไลน์ 02 กุมภาพันธ์ 2565 232
เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 02 กุมภาพันธ์ 2565 209
ขอเชิญร่วมโหวตรางวัล Popular Vote การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ระดับประเทศ 02 กุมภาพันธ์ 2565 202
การแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี 2565 28 มกราคม 2565 301
การออกใช้ธนบัตรพอลิเมิร์ ชนิดราคา 20 บาท 28 มกราคม 2565 162
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 28 มกราคม 2565 210
รับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลจีน ปีการศึกษา 2565/2566 28 มกราคม 2565 191
ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนหลักสูตร SET e - Learning ด้านการวางแผน การเงินและลงทุน 27 มกราคม 2565 199
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๕ 27 มกราคม 2565 213
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 27 มกราคม 2565 149
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 21 25 มกราคม 2565 156
ประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 25 มกราคม 2565 228
ประชาสัมพันธ์การเเข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 21 มกราคม 2565 203
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Thailand Online Leaders Conference” 20 มกราคม 2565 238
งาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE 2022 19 มกราคม 2565 168
การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 2 19 มกราคม 2565 126
โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั่นคนเก่ง 19 มกราคม 2565 161
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 14 มกราคม 2565 217