- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

003

 

นายวีรวัฒน์  คงพิน

รอง ผอ.สพม.15

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15

 

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

กลุ่มงาน สพม.15

plan

spm15-internal-audit

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2560    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2559    Download icon

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2558    Download icon

 

A+ R A-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษา จชต.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

พุธเช้าข่าวสพฐ

Ban Obec All Wed

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 05-07-2561 11:23 เข้าชม (16) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 14-06-2561 15:13 เข้าชม (42) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 08-05-2561 09:30 เข้าชม (110) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 05-04-2561 14:12 เข้าชม (133) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 09-03-2561 09:25 เข้าชม (210) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 15-02-2561 14:55 เข้าชม (206) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 10-01-2561 09:15 เข้าชม (265) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 08-12-2560 09:15 เข้าชม (270) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 06-10-2560 14:15 เข้าชม (293) ครั้ง
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 17-07-2561 14:49 เข้าชม(20)
-> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 20-06-2561 16:05 เข้าชม(64)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.01 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-03-2561 15:12 เข้าชม(245)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ DLIT ปี 2561 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 20-03-2561 17:00 เข้าชม(199)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 16-02-2561 16:13 เข้าชม(246)
-> รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-11-2560 10:46 เข้าชม(309)
-> ประกาศราคากลาง ปปช.07 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-11-2560 10:45 เข้าชม(311)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 12-10-2560 14:05 เข้าชม(328)
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 20-09-2560 10:17 เข้าชม(338)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 18-09-2560 18:21 เข้าชม(395)
-> ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุกีฬา) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 16-07-2561 12:34 เข้าชม(5)
-> ตารางปปช07จัดซื้อวัสดุกีฬา2561 ... >>ข่าวโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 12-07-2561 14:06 เข้าชม(17)
-> จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการสานฝันฯ ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุวรรณไพบูลย์ 10-07-2561 14:31 เข้าชม(15)
-> ประกาศราคากลางครุภัณฑ์หอพักโรงเรียนประชารัฐ ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 05-07-2561 16:09 เข้าชม(36)
-> ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โรงเรียนประชารัฐ) ปปช 07... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 05-07-2561 12:27 เข้าชม(38)
-> ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล    ... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 03-07-2561 12:34 เข้าชม(22)
-> ประกาศราคากลาง (ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ) ปปช 01 ปร... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-06-2561 11:54 เข้าชม(35)
-> การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ... >>ข่าวโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 14-06-2561 11:59 เข้าชม(31)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 19-07-2561 14:28 เข้าชม (5) ครั้ง
-> การประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" การประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 18-07-2561 10:14 เข้าชม (4) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2018 ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2018... >>ข่าวโดย Abdulhafis 16-07-2561 14:57 เข้าชม (8) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินคูปองพัฒนาครูระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 61 แจ้งโอนเงินคูปองพัฒนาครู ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 61... >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 19-07-2561 15:23 เข้าชม (21) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาล... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 27-06-2561 11:23 เข้าชม (198) ครั้ง
-> แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตร... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 12-06-2561 15:11 เข้าชม (152) ครั้ง
-> ประกาศรหัส E-money ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 2561 ประกาศรหัส E-money ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เดือน... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 25-05-2561 08:51 เข้าชม (195) ครั้ง
-> แจ้งประกาศโอนเงิน เงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2561 แจ้งประกาศโอนเงิน เงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2561 ... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 21-05-2561 12:49 เข้าชม (184) ครั้ง
-> กำหนดการเข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 - กำหนดการ - รายชื่อนักเรียน แยกตามรถบัส >>ข่าวโดย Super User 17-05-2561 10:58 เข้าชม (357) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)   1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต... >>ข่าวโดย Super User 09-05-2561 13:18 เข้าชม (1644) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >>ข่าวโดย Super User 27-04-2561 10:10 เข้าชม (694) ครั้ง
-> ประกาศ สถานศึกษาในสังกัดที่สามารถรับนักเรียนได้เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 18-04-2561 17:42 เข้าชม (684) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 04-04-2561 18:47 เข้าชม (2387) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1.ศูนย์สอบจังหวัดนราธิวาส คลิกที่นี่... >>ข่าวโดย ทศพล เจริญสุข 20-03-2561 14:54 เข้าชม (1456) ครั้ง
-> ประกาศผลผู้ผ่านการตัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ประกาศผลผู้ผ่านการตัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 26-06-2561 16:51 เข้าชม (105) ครั้ง
-> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ เรื่องข้อกำหนดมาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕... >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 22-06-2561 17:42 เข้าชม (97) ครั้ง
-> รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน... >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 22-06-2561 17:35 เข้าชม (64) ครั้ง
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ตำแหน่งครูวิชาการ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 13-06-2561 15:13 เข้าชม (159) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (272) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (760) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (1141) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (12582) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (2789) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (1484) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (1030) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่เข้าระบบ e-mes ไม่ได้ ให้ส่งแบบสรุปผล สพม.15 แจ้งโรงเรียนที่เข้าระบบ e-mes เพื่อรายงานผลการสอบ pisa... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 02-07-2561 10:14 เข้าชม (84) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ สพม.15... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 28-05-2561 15:33 เข้าชม (86) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ สพม.15... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 28-05-2561 15:03 เข้าชม (73) ครั้ง
-> ให้ครูลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล ผ่านดาวเทียม สพม.๑๕ ขอให้โรงเรียนทุกโรงส่งครูวิทยาศาสตร์... >>ข่าวโดย บุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณื 28-04-2561 15:29 เข้าชม (142) ครั้ง
-> การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)               ตามที่ สพม.15 ... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 08-03-2561 15:27 เข้าชม (316) ครั้ง
-> ส่งโปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 เรียน  ผู้รับผิดชอบข้อสอบกลาง           ตามที่... >>ข่าวโดย จริยา อารง 08-03-2561 14:50 เข้าชม (415) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 22-05-2561 08:39 เข้าชม (99) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 23-01-2561 14:55 เข้าชม (402) ครั้ง
-> เรื่อง กำหนดการตรวจสอยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561           ตามที่... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-12-2560 09:07 เข้าชม (421) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560       ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 01-11-2560 14:30 เข้าชม (594) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ      ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2560 09:26 เข้าชม (542) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ      ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 07-09-2560 10:24 เข้าชม (451) ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ข่าวการศึกษา

-> รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุไหงโก-ลก 31-05-2561 16:57 เข้าชม (62) ครั้ง
ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ปี 61
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
ประเมินส่วนราชการ
ปี 2561
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

ที่ตั้ง สพม.15

Linkการศึกษา

mailobec   11 2 59    banner500  

 schoolsujrit   obecchannel