- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

supoj

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

ผอ.สพม.นธ

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

webspm leftBanner brss

e money

amss4

dlform

weblink leftMenu appointment

กลุ่มงาน สพม.นราธิวาส

link3

link2

link1

weblink05

div link law

DLICT LOGO

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

1700791886573

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แบบติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 27-11-2566 14:01 เข้าชม (19) ครั้ง
-> การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2567 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 21-11-2566 16:14 เข้าชม (27) ครั้ง
-> ขอเชิญหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 21-11-2566 16:04 เข้าชม (28) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษา ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 21-11-2566 15:32 เข้าชม (24) ครั้ง
-> ขอเชิญหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 13-11-2566 16:09 เข้าชม (54) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์และอิตาลี รุ่น 30 ปี 2024/2025 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 07-11-2566 16:18 เข้าชม (49) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256ึ7 ... >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 13-11-2566 09:31 เข้าชม (40) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 11-10-2566 09:48 เข้าชม (90) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 12-09-2566 16:17 เข้าชม (474) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-08-2566 16:06 เข้าชม (455) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-07-2566 17:38 เข้าชม (539) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-06-2566 10:08 เข้าชม (511) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-05-2566 10:44 เข้าชม (567) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 05-04-2566 14:09 เข้าชม (598) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-03-2566 10:20 เข้าชม (590) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 15-02-2566 09:02 เข้าชม (597) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 06-01-2566 17:28 เข้าชม (594) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-12-2565 13:35 เข้าชม (678) ครั้ง
-> ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2566 ... >>ข่าวโดย Super User 30-06-2566 15:23 เข้าชม(1256)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:47 เข้าชม(522)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:45 เข้าชม(512)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:37 เข้าชม(813)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:36 เข้าชม(826)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:30 เข้าชม(891)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:28 เข้าชม(896)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:26 เข้าชม(891)
-> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บก... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 25-11-2565 12:17 เข้าชม(682)
-> ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 26-01-2565 15:57 เข้าชม(1000)
-> ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-01-2565 13:01 เข้าชม(900)
-> ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 21-12-2564 15:42 เข้าชม(996)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.นธ

-> เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 27-11-2566 14:08 เข้าชม (18) ครั้ง
-> แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ... >>ข่าวโดย อรนุช เปาะแต 27-11-2566 13:36 เข้าชม (22) ครั้ง
-> แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ... >>ข่าวโดย อรนุช เปาะแต 27-11-2566 13:26 เข้าชม (21) ครั้ง
-> การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จาก :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จาก... >>ข่าวโดย อรนุช เปาะแต 27-11-2566 11:18 เข้าชม (12) ครั้ง
-> ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 21-11-2566 16:06 เข้าชม (23) ครั้ง
-> ประกาศโอนเงินค่าอาหาร โรงเรียนประชารัฐ เดือน ต.ค.-ธ.ค.66 สพม.นราธิวาส แจ้งโอนเงินค่าอาหารประชารัฐ เดือน ต.ค.-ธ.ค.66... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 29-11-2566 16:27 เข้าชม (24) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร... >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 27-11-2566 11:34 เข้าชม (29) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ... >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 24-11-2566 16:20 เข้าชม (47) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ... >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 24-11-2566 15:56 เข้าชม (51) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าวัสดุห้องสมุด รร.เวียงสุวรรณฯ ค่าวัสดุห้องสมุด รร.เวียงสุวรรณฯ รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 22-11-2566 14:26 เข้าชม (34) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าวัสดุห้องสมุด รร.บูกิตฯ ค่าวัสดุห้องสมุด รร.บูกิตฯ  รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 22-11-2566 14:24 เข้าชม (26) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าวัสดุห้องสมุด รร.รือเสาะฯ ค่าวัสดุห้องสมุด รร.รือเสาะฯ รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 22-11-2566 14:21 เข้าชม (35) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2566... >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 15-11-2566 15:03 เข้าชม (47) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม... >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 13-11-2566 16:17 เข้าชม (62) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าตอบแทนพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนตุลาคม 2566 แจ้งโอนค่าตอบแทนพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว ... >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 07-11-2566 16:18 เข้าชม (83) ครั้ง
-> ประกาศผลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (speech contest) เรื่อง “รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วย ลมหายใจของประวัติศาสตร์” ผลการคัดเลือกการประกวดกล่าวสุนทรพจน์... >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-10-2566 16:15 เข้าชม (237) ครั้ง
-> แจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รายชื่อโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน... >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-10-2566 16:04 เข้าชม (212) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Education EXPO 2023 ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Education EXPO 2023 >>> เอกสารแนบ >>ข่าวโดย Abdulhafis 14-07-2566 16:09 เข้าชม (526) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IPP Youth "พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนในสำหรับเยาวชน" ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IPP Youth... >>ข่าวโดย Abdulhafis 06-06-2566 10:04 เข้าชม (509) ครั้ง
-> รายงานผลโครงการพาน้องกลับมาเรียน รายงานผลโครงการพาน้องกลับมาเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 24-02-2566 10:00 เข้าชม (5155) ครั้ง
-> ประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 10-02-2566 12:10 เข้าชม (1236) ครั้ง
-> ประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ. ประกาศ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 27-10-2565 11:18 เข้าชม (1074) ครั้ง
-> ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเขตตรวจราชการ (เขตตรวจราชการที่ 7) ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ”... >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 27-11-2566 15:37 เข้าชม (65) ครั้ง
-> ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส... >>ข่าวโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 27-10-2566 08:53 เข้าชม (99) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (3316) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (3839) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (18364) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (6378) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (5797) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (3631) ครั้ง
-> การแข่งขันมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา สพม.นราธิวาส ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา... >>ข่าวโดย จริยา อารง 30-06-2566 09:32 เข้าชม (794) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ... >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 15-08-2565 10:29 เข้าชม (1066) ครั้ง
-> ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 10-08-2565 15:02 เข้าชม (3223) ครั้ง
-> ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... >>ข่าวโดย นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ 07-07-2565 10:57 เข้าชม (900) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้หลักสูตร “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”          ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 12-07-2566 15:59 เข้าชม (637) ครั้ง
-> นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สพม.นราธิวาส พ.ศ.2566 ... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 11-05-2566 15:10 เข้าชม (667) ครั้ง
-> ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 05-04-2566 08:45 เข้าชม (579) ครั้ง
-> หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 1. หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2.... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 16-01-2566 11:30 เข้าชม (777) ครั้ง
-> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 01-11-2566 15:03 เข้าชม (50) ครั้ง
-> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-10-2565 10:09 เข้าชม (925) ครั้ง
-> เรื่อง แนวทางการขอรับความเห็บชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2565 11:27 เข้าชม (872) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-09-2565 09:55 เข้าชม (922) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2564 21:48 เข้าชม (1383) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 04-11-2563 09:37 เข้าชม (1533) ครั้ง
-> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 24-09-2563 14:24 เข้าชม (1552) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 29-10-2562 14:06 เข้าชม (1699) ครั้ง

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 15

 

แบบติดตามส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 1 Download icon
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Download icon
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Download icon
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Download icon
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Download icon
ยุทธศาสตร์ที่ 6 Download icon
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม Download icon
แบบติดตามส่วนที่ 2 การดำเนินงานเชิงพื้นที่ Download icon
แบบติดตามส่วนที่ 3 นโยบาย Download icon
ภาคผนวก Download icon

VTR สพม.นราธิวาส

ข่าวการศึกษา

-> คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ... >>ข่าวโดย วรากร สายแก้ว 05-07-2566 16:04 เข้าชม (505) ครั้ง
-> แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด สพม.นราธิวาส ... >>ข่าวโดย วรากร สายแก้ว 30-06-2566 11:57 เข้าชม (495) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

 

no cid photocopy policy

ติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือประเมินตัวชี้วัดฯ
KRS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec    11 2 59     banner500

schoolsujrit    obecchannel    webspm15 banner 5test