- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

SUTHEE2

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.นธ

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

e money

amss4

dlform

กลุ่มงาน สพม.15

link3

link2

link1

weblink05

web link dlict new

web link

link syllabus webspm15 banner 5test L

web link 0101

web link 011

ActiveLearning

OBECLib

webspm15 weblink 001

 

ประกน

rongtook1

         

       smartobec59

 

moe safety center

Obec contentCenter

krs2013

weblink leftMenu 002

weblink 005

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

สรุปจำนวนผู้สมัครพนักงานราชการ ปี 2565

งด

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แบบติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

banner spm15 dlict

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 30-11-2565 20:32 เข้าชม (8) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 30-11-2565 20:30 เข้าชม (6) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 28-11-2565 15:55 เข้าชม (14) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 28-11-2565 15:49 เข้าชม (12) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ “Joy of Tashkent” ครั้งที่ 9 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 28-11-2565 15:47 เข้าชม (10) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-11-2565 10:23 เข้าชม (37) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 12-10-2565 17:14 เข้าชม (74) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-09-2565 16:46 เข้าชม (92) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-08-2565 13:23 เข้าชม (144) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-07-2565 13:53 เข้าชม (136) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-06-2565 09:37 เข้าชม (124) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-05-2565 12:50 เข้าชม (170) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-04-2565 11:30 เข้าชม (174) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-03-2565 12:01 เข้าชม (214) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-02-2565 15:55 เข้าชม (207) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 06-01-2565 14:53 เข้าชม (257) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 14-12-2564 14:41 เข้าชม (280) ครั้ง
-> ประกาศผู้ชนะ รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 18:20 เข้าชม(275)
-> ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 18:18 เข้าชม(138)
-> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 17:45 เข้าชม(128)
-> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 17:43 เข้าชม(109)
-> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 17:41 เข้าชม(127)
-> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บก... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 25-11-2565 12:17 เข้าชม(38)
-> ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 26-01-2565 15:57 เข้าชม(312)
-> ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-01-2565 13:01 เข้าชม(266)
-> ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 21-12-2564 15:42 เข้าชม(345)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ครงการฯ ... >>ข่าวโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 25-08-2564 17:27 เข้าชม(371)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> เรื่อง ประกาศกำหนดจุดบริการ One-Stop Service ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง ประกาศกำหนดจุดบริการ One-Stop Service... >>ข่าวโดย มะรีดี ดือมาลี 25-11-2565 14:55 เข้าชม (111) ครั้ง
-> ขอส่งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ขอส่งข่าว... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 10-11-2565 16:20 เข้าชม (44) ครั้ง
-> การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปรกครอง และเมืองหลวง การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 10-11-2565 15:55 เข้าชม (39) ครั้ง
-> ประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปรกครอง และเมืองหลวง ประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 09-11-2565 09:41 เข้าชม (55) ครั้ง
-> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 17-10-2565 17:02 เข้าชม (60) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 02-12-2565 16:10 เข้าชม (7) ครั้ง
-> เงินยืมราชการและค่าใช้สอย(ยะลา) เงินยืมราชการและค่าใช้สอย(ยะลา) รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 01-12-2565 15:58 เข้าชม (12) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) และค่าสาธารณูปโภค แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) และค่าสาธารณูปโภค... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 01-12-2565 08:54 เข้าชม (14) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมราชการ ปัตตานี แจ้งโอนเงินยืมราชการ ปัตตานี รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 30-11-2565 16:39 เข้าชม (15) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมราชการ แจ้งโอนเงินยืมราชการ รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 30-11-2565 16:37 เข้าชม (17) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมราชการ แจ้งโอนเงินยืมราชการ รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 30-11-2565 16:32 เข้าชม (15) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 25-11-2565 15:05 เข้าชม (80) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 25-11-2565 15:02 เข้าชม (50) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 25-11-2565 10:33 เข้าชม (43) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 25-11-2565 10:32 เข้าชม (75) ครั้ง
-> ประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ. ประกาศ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 27-10-2565 11:18 เข้าชม (50) ครั้ง
-> ประกาศส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสเข้ารับการศึกษา ประกาศ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 20-05-2565 09:14 เข้าชม (173) ครั้ง
-> ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 08-04-2565 11:33 เข้าชม (160) ครั้ง
-> การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 01-04-2565 15:30 เข้าชม (167) ครั้ง
-> ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย... >>ข่าวโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 11-11-2565 15:20 เข้าชม (188) ครั้ง
-> ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดนราธิวาส (เฉพาะราย) ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง... >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 28-10-2565 15:33 เข้าชม (334) ครั้ง
-> เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 17-10-2565 17:08 เข้าชม (140) ครั้ง
-> ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส... >>ข่าวโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 04-10-2565 15:45 เข้าชม (297) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ... >>ข่าวโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 04-10-2565 15:32 เข้าชม (126) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (3826) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (2660) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (3149) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (17559) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (5630) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (4686) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (2935) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ... >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 15-08-2565 10:29 เข้าชม (234) ครั้ง
-> ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 10-08-2565 15:02 เข้าชม (389) ครั้ง
-> ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... >>ข่าวโดย นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ 07-07-2565 10:57 เข้าชม (131) ครั้ง
-> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-10-2565 10:09 เข้าชม (127) ครั้ง
-> เรื่อง แนวทางการขอรับความเห็บชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2565 11:27 เข้าชม (205) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-09-2565 09:55 เข้าชม (179) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2564 21:48 เข้าชม (654) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 04-11-2563 09:37 เข้าชม (898) ครั้ง
-> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 24-09-2563 14:24 เข้าชม (911) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 29-10-2562 14:06 เข้าชม (1065) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (1597) ครั้ง

VTR สพม.15

 

ข่าวการศึกษา

-> เผยแพร่ผลงาน ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:52 เข้าชม (1299) ครั้ง
-> รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:49 เข้าชม (1082) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15

 

ติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือประเมินตัวชี้วัดฯ
KRS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec    11 2 59     banner500

schoolsujrit    obecchannel    webspm15 banner 5test