- - - - - -

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส 2566

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

SUTHEE2

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.นธ

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

webspm leftBanner brss

e money

amss4

dlform

weblink leftMenu appointment

กลุ่มงาน สพม.นราธิวาส

link3

link2

link1

weblink05

div link law

DLICT LOGO

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

bnr new recuite director 2566

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แบบติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> จุลสารลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-09-2566 17:37 เข้าชม (11) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบบทเรียนคณิตศาสตร์ที่มีความหมาย ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-09-2566 17:35 เข้าชม (11) ครั้ง
-> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2566 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 19-09-2566 10:45 เข้าชม (18) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ให้เข้ารับการอบรมฯ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 19-09-2566 10:44 เข้าชม (11) ครั้ง
-> สรรหาผู้อำนวนการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 19-09-2566 10:41 เข้าชม (18) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AI และนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 19-09-2566 10:26 เข้าชม (17) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 19-09-2566 10:09 เข้าชม (18) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขัน WESPA YOUTH PLATE 2023 ชิงแชมป์นานาชาติ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 19-09-2566 10:07 เข้าชม (21) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 12-09-2566 16:17 เข้าชม (29) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-08-2566 16:06 เข้าชม (49) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-07-2566 17:38 เข้าชม (95) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-06-2566 10:08 เข้าชม (100) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-05-2566 10:44 เข้าชม (141) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 05-04-2566 14:09 เข้าชม (147) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-03-2566 10:20 เข้าชม (155) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 15-02-2566 09:02 เข้าชม (169) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 06-01-2566 17:28 เข้าชม (182) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-12-2565 13:35 เข้าชม (235) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-11-2565 10:23 เข้าชม (227) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 12-10-2565 17:14 เข้าชม (304) ครั้ง
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:47 เข้าชม(96)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:45 เข้าชม(99)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:37 เข้าชม(409)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:36 เข้าชม(416)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:30 เข้าชม(485)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:28 เข้าชม(484)
-> แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 25-06-2566 08:26 เข้าชม(480)
-> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บก... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 25-11-2565 12:17 เข้าชม(259)
-> ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 26-01-2565 15:57 เข้าชม(577)
-> ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-01-2565 13:01 เข้าชม(478)
-> ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 21-12-2564 15:42 เข้าชม(579)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.นธ

-> ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข. ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-09-2566 17:42 เข้าชม (13) ครั้ง
-> การบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ของการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA... >>ข่าวโดย อรนุช เปาะแต 18-09-2566 10:57 เข้าชม (26) ครั้ง
-> รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ... >>ข่าวโดย อรนุช เปาะแต 18-09-2566 10:49 เข้าชม (21) ครั้ง
-> แจ้งยกเลิกบัญชีนวัตกรรมไทย แจ้งยกเลิกบัญชีนวัตกรรมไทย >>ข่าวโดย อรนุช เปาะแต 18-09-2566 10:48 เข้าชม (24) ครั้ง
-> บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม... >>ข่าวโดย อรนุช เปาะแต 18-09-2566 10:47 เข้าชม (23) ครั้ง
-> บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม... >>ข่าวโดย อรนุช เปาะแต 18-09-2566 10:46 เข้าชม (23) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ประจำเดือนกันยายน 2566 แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 25-09-2566 09:18 เข้าชม (6) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ ประจำเดือนกันยายน 2566 แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 25-09-2566 09:15 เข้าชม (10) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าใช้สอย แจ้งโอนค่าใช้สอย      รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย บัญชุสา แทนหนู 21-09-2566 15:20 เข้าชม (15) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมราชการ แจ้งโอนเงินยืมราชการ     รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย บัญชุสา แทนหนู 21-09-2566 15:17 เข้าชม (21) ครั้ง
-> ประกาศโอนเงินทุนภูมิทายาท รายเก่า ปี 2566 จำนวน 331 สพม.นราธิวาส ประกาศโอนเงินทุนภูมิทายาท รายเก่า ปี 2566 จำนวน 331 ราย... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 20-09-2566 10:10 เข้าชม (21) ครั้ง
-> แจ้งโอนงินทุนการศึกษา วรเกษตรเมธี ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 แจ้งโอนงินทุนการศึกษา วรเกษตรเมธี ครัวโรงเรียน... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 19-09-2566 09:44 เข้าชม (22) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าใช้สอยและเงินยืมราชการ แจ้งโอนค่าใช้สอยและเงินยืมราชการ       ... >>ข่าวโดย บัญชุสา แทนหนู 18-09-2566 16:20 เข้าชม (26) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า กรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต ... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 15-09-2566 10:03 เข้าชม (39) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน รร.สวนพระยาวิทยา ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวดสุดท้าย รร.สวนพระยาวิทยา... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 11-09-2566 14:53 เข้าชม (28) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 08-09-2566 15:22 เข้าชม (42) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Education EXPO 2023 ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Education EXPO 2023 >>> เอกสารแนบ >>ข่าวโดย Abdulhafis 14-07-2566 16:09 เข้าชม (82) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IPP Youth "พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนในสำหรับเยาวชน" ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IPP Youth... >>ข่าวโดย Abdulhafis 06-06-2566 10:04 เข้าชม (93) ครั้ง
-> รายงานผลโครงการพาน้องกลับมาเรียน รายงานผลโครงการพาน้องกลับมาเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 24-02-2566 10:00 เข้าชม (4455) ครั้ง
-> ประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 10-02-2566 12:10 เข้าชม (758) ครั้ง
-> ประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ. ประกาศ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 27-10-2565 11:18 เข้าชม (621) ครั้ง
-> ประกาศส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสเข้ารับการศึกษา ประกาศ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 20-05-2565 09:14 เข้าชม (544) ครั้ง
-> ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 08-04-2565 11:33 เข้าชม (458) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (4131) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (2891) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (3404) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (17876) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (5932) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (5269) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (3196) ครั้ง
-> การแข่งขันมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา สพม.นราธิวาส ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา... >>ข่าวโดย จริยา อารง 30-06-2566 09:32 เข้าชม (300) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ... >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 15-08-2565 10:29 เข้าชม (605) ครั้ง
-> ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 10-08-2565 15:02 เข้าชม (2698) ครั้ง
-> ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... >>ข่าวโดย นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ 07-07-2565 10:57 เข้าชม (432) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้หลักสูตร “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”          ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 12-07-2566 15:59 เข้าชม (204) ครั้ง
-> นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สพม.นราธิวาส พ.ศ.2566 ... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 11-05-2566 15:10 เข้าชม (229) ครั้ง
-> ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 05-04-2566 08:45 เข้าชม (143) ครั้ง
-> หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 1. หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2.... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 16-01-2566 11:30 เข้าชม (276) ครั้ง
-> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-10-2565 10:09 เข้าชม (494) ครั้ง
-> เรื่อง แนวทางการขอรับความเห็บชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2565 11:27 เข้าชม (435) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-09-2565 09:55 เข้าชม (476) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2564 21:48 เข้าชม (920) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 04-11-2563 09:37 เข้าชม (1110) ครั้ง
-> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 24-09-2563 14:24 เข้าชม (1116) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 29-10-2562 14:06 เข้าชม (1273) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (1830) ครั้ง

ประกาศราคกกลาง รายการซื้ออุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 3 (เลือกรายการ) และครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

บก.06 รายการอุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 3 (เลือกรายการ) และครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

VTR สพม.นราธิวาส

ข่าวการศึกษา

-> คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ... >>ข่าวโดย วรากร สายแก้ว 05-07-2566 16:04 เข้าชม (90) ครั้ง
-> แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด สพม.นราธิวาส ... >>ข่าวโดย วรากร สายแก้ว 30-06-2566 11:57 เข้าชม (80) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

 

ติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือประเมินตัวชี้วัดฯ
KRS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec    11 2 59     banner500

schoolsujrit    obecchannel    webspm15 banner 5test