- - - - - -
A+ R A-

เปลี่ยนแปลงคำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

เปลี่ยนแปลงคำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า "แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์" เป็น "แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์"  >>>รายละเอียดดังแนบ