- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านหนองบอนว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน นายธวัชชัย นนท์จุมจ้ง ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สามารถโอนเงินบริจาคช่วยเหลือได้ที่ รายละเอียดดังแนบ  แนบ2