- - - - - -
A+ R A-

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการระชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future"

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการระชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future" >>>รายละเอียดดังแนบ

 


:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์