- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์นักเรียนหรือผู้ที่สนในเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 >>>รายละเอียดดังแนบ


 :ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต