- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561 เชิญชวนสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมดูงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ >>>รายละเอียดดังแนบ

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน