- - - - - -
A+ R A-

การขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>รายละเอียดดังแนบ


จาก :ศาลากลางจังหวัดปัตตานี