- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการและร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง

ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องต้นทุนชีวิตเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 และร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร  >>>รายละเอียดดังแนบ 

สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา