- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อสึกษาภาษาและวัฒนธรรม (HSEP) รุ่น 37 และโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น (4 สัปดาห์) รุ่น 11 ณ ประเทศนิวซีแลนด์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (HSEP) รุ่น 37 และโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น (4 สัปดาห์) รุ่น 11 ณ ประเทศนิวซีแลนด์