- - - - - -
A+ R A-
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 03 กรกฎาคม 2566 52
รายงานการประชุมสัมมนาสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ครั้งที่ 1/2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 130
รายงานการประชุมสัมมนาสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4/2565 21 ตุลาคม 2565 206
รายงานการประชุมสัมมนาสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 19 กันยายน 2565 206
รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2565 25 กรกฎาคม 2565 239
รายงานการประชุมสัมมนาสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 21 เมษายน 2565 254
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 28 มกราคม 2565 243
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 3/2564 วันที่ 29 กันยายน 2564 15 ธันวาคม 2564 326
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 2/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 23 กันยายน 2564 404
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 1/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 05 สิงหาคม 2564 379