- - - - - -
A+ R A-
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.นราธิวาส 06 พฤศจิกายน 2566 197
รายงานการประชุมสัมมนาสัญจรและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตรัง - พังงา ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ 12 ตุลาคม 2566 114
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 03 กรกฎาคม 2566 188
รายงานการประชุมสัมมนาสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ครั้งที่ 1/2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 230
รายงานการประชุมสัมมนาสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4/2565 21 ตุลาคม 2565 312
รายงานการประชุมสัมมนาสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 19 กันยายน 2565 306
รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2565 25 กรกฎาคม 2565 362
รายงานการประชุมสัมมนาสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 21 เมษายน 2565 352
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 28 มกราคม 2565 335
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 3/2564 วันที่ 29 กันยายน 2564 15 ธันวาคม 2564 453