- - - - - -
A+ R A-

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโครงการฯ

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโครงการฯ วงเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท

บก.06 วัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน