- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลาง (ซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคารเรียน) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 0
เปิดเผยราคากลางถมปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 1
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 1
ชื่อโครงการก่อสร้าง สิงก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ คอนกรีตบล็อก 9 ก้อน /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย โรงเรียนธัญธารวิทยา 0
ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารพักนอน ช-ญ ที่/61 เขียนโดย โรงเรียนธัญธารวิทยา 1
เปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 4
ประกาศราคากลาง (จัดซื้อหนังสือเรียน รอบที่ 2) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 19
ประกาศราคากลาง (ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 71
ประกาศราคากลาง (หนังสือเรียน ประจำการศึกษา 2562) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 141
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 103