- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลาง (ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 27
ประกาศราคากลาง (หนังสือเรียน ประจำการศึกษา 2562) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 51
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 60
การเปิดเผยราคากลางถมปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 45
การเปิดเผยราคากลางถมปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 46
การเปิดเผยราคากลางถมปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 45
การเปิดเผยราคากลางถมปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 46
ประกาศราคากลางโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เขียนโดย โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 88
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา”ครั้งที่ 4 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 79
ประกาศราคากลาง (โรงอาหาร 500 ที่นั่ง) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 71