- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 72
ประกาศราคากลาง วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 179
ประกาศราคากลาง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 125
ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 114
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 185
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เขียนโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 259
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 411
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (สามัญศึกษา) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 1025
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 576
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 508