- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 14
จ้างสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49ชาย เขียนโดย ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 54
ประกาศราคากลางโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 91
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 93
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 59
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 54
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 62
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 63
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย ร.ร.สะนอพิทยาคม 399
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร สปช.201/26 เขียนโดย ร.ร.สะนอพิทยาคม 414