- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บก.01ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 35
บก.01ซ่อมแซมบ้านพักครู เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 45
บก.01ซ่อมแซมหลังคา เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 41
บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 41
บก.01ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 41
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำนักเรียนในโครงการสานฝันฯ ร่วมโครงการ อาเซียนออนทัวร์ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 34
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประชารัฐ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 56
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนประชารัฐ เขียนโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 41
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 42
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 35