- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตาราง ปปช.07 จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 92 รายการ เขียนโดย ร.ร.วังกะพ้อพิทยาคม 7
ประกาศราคากลางโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เขียนโดย โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 31
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา”ครั้งที่ 4 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 21
ประกาศราคากลาง (โรงอาหาร 500 ที่นั่ง) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 27
ประกาศราคากลาง เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 86
ประกาศราคากลาง เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 82
ประกาศราคากลาง เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 78
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างแบบรางระบายน้ำรูปตัว V เขียนโดย ร.ร.สุคิรินวิทยา 433
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำหญิงหอประชุม 100/27 เขียนโดย ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ 305
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณใต้อาคารเรียน เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 231