- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปปช07 เครืองNVR โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เขียนโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 12
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ เขียนโดย ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ 14
ประกาศราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับครูโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ เขียนโดย ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ 7
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวัสดุเครื่องพิมพ์โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ เขียนโดย ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ 14
ประกาศราคาลาง ปปช.07 เขียนโดย ร.ร.ตันหยงมัส 19
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุกีฬา) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 22
ตารางปปช07จัดซื้อวัสดุกีฬา2561 เขียนโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 35
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการสานฝันฯ เขียนโดย ร.ร.สุวรรณไพบูลย์ 27
ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้เก็บเสื้อผ้าและเตียงพร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน สำหรับหอพักนอนโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 38
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์หอพักโรงเรียนประชารัฐ เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 51