- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (อิสลามศึกษา) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย โรงเรียนบาเจาะ 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ /49 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 14
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ /49 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 12
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เขียนโดย ร.ร.สุคิรินวิทยา 24
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ก เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 58
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียน 216 ล. ปรับปรุง 29 เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 34
ซ่อมแซม ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA เขียนโดย ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ 46
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก.โรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 59
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 46