- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลาง วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 29
ประกาศราคากลาง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 14
ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 51
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 116
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เขียนโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 133
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 283
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (สามัญศึกษา) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 811
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 436
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 366
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 358