- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลาง เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 42
ประกาศราคากลาง เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 39
ประกาศราคากลาง เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 38
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างแบบรางระบายน้ำรูปตัว V เขียนโดย ร.ร.สุคิรินวิทยา 404
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำหญิงหอประชุม 100/27 เขียนโดย ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ 279
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณใต้อาคารเรียน เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 208
การเปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 208
ราคากลางงานซ่อมแซมอารคารเรียนและอาคารประกอบการ เขียนโดย ร.ร.ตากใบ 411
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน ๒๑๖ล/๒๗(ปรับปรุง๒๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 378
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอประกาศเผยแพร่ตาราง ปปช. 01 เขียนโดย ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 394