- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 16
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เขียนโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 38
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 190
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (สามัญศึกษา) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 607
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 312
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 262
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 267
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 245
ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 302
ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. เขียนโดย โรงเรียนทุ่งยางพิทยาคม 345