- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปปช01 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 14
ปปช01ก่อสร้างหอพักนักเรียน2แบบพิเศษ เขียนโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 11
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารฝึกงาน ร.ร.น.ส เขียนโดย ร.ร.นราสิกขาลัย 27
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย ร.ร.สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 22
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย ร.ร.สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 85
จัดซื้อรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) เขียนโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 24
ปปช07จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ เขียนโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 24
ปปช 01 ประกาศราคากลาง เขียนโดย ร.ร.ธารโตวัฑฒนวิทย์ 33
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารการศึกษา สิ่งก่อสร้างอื่นและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เขียนโดย ร.ร.สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 38
โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 2 แบบ 108 เขียนโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 32