- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลาง (ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 8
การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 12
ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อหนังสือเรียนฟรีปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ร.ร.สุคิรินวิทยา 17
ประกาศราคากลางงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ค.ศ.ล.ภายใน และพื้นผิวจราจร โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ เขียนโดย ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ 19
ประกาศราคากลางวัสดุกีฬา เขียนโดย โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 18
ประกาศราคากลางโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เขียนโดย โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 23
ประกาศราคากลางตู้เสื้อผ้า เขียนโดย โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 27
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุกีฬา(ฟุตบอล) โครงการสานฝันฯ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 22
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุกีฬา(ฟุตบอล) โครงการสานฝันฯ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 25
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุกีฬา(ฟุตบอล) โครงการสานฝันฯ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 22