- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำหญิงหอประชุม 100/27 เขียนโดย ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ 14
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณใต้อาคารเรียน เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 7
การเปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เขียนโดย ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ 7
ราคากลางงานซ่อมแซมอารคารเรียนและอาคารประกอบการ เขียนโดย ร.ร.ตากใบ 15
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน ๒๑๖ล/๒๗(ปรับปรุง๒๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 24
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอประกาศเผยแพร่ตาราง ปปช. 01 เขียนโดย ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 26
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ(นราธิวาส) 73
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ(นราธิวาส) 69
ปปช07 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 104
ปปช07 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 82