- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 2
ประกาศราคากลาง เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 9
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล เขียนโดย โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 18
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล เขียนโดย โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 19
ปปช01ก่อสร้างอาคารประชารัฐโรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย โรงเรียนธัญธารวิทยา 36
ประกาศราคากลางแบบหอนอน เขียนโดย โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 37
ก่อสร้างหอนอนแบบ 38 เขียนโดย ร.ร.สุวรรณไพบูลย์ 34
จัดจ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบประปาสนามฟุตบอล เขียนโดย ร.ร.สุวรรณไพบูลย์ 30
ก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง เขียนโดย ร.ร.สุวรรณไพบูลย์ 33
ปรับปรุงหอพักนักเรียน เขียนโดย ร.ร.สุวรรณไพบูลย์ 27