- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 73
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (สามัญศึกษา) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 370
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 162
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 134
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 147
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 135
ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 162
ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. เขียนโดย โรงเรียนทุ่งยางพิทยาคม 173
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ค และโรงอาหารเก่า เขียนโดย ร.ร.ตากใบ 170
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ค และโรงอาหารเก่า เขียนโดย ร.ร.ตากใบ 130