- - - - - -
A+ R A-

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1) รายละเอียดดังแนบ