- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูนักเรียนเข้าร่วม "ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนประจำปี 2566" และ "ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2566"

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูนักเรียนเข้าร่วม "ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนประจำปี 2566" และ "ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2566"