- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี 2561 เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีจิตอาสามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจสภากาชาดไทย โดยกำหนดให้ เยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-25 ปีสัญชาติไทย สถานภาพโสด   สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2561 >>>รายละเอียดดังแนบ

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส