- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูสอนภาษาเยอรมัน ในหัวข้อ “การฝึกทักษะการออกเสียงภาษาเยอรมันผ่านดนตรีและเพลงกับเจ้าของภาษา” จัดโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูสอนภาษาเยอรมัน ในหัวข้อ “การฝึกทักษะการออกเสียงภาษาเยอรมันผ่านดนตรีและเพลงกับเจ้าของภาษา” ให้กับครูสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนมัธยม ระหว่างวันที่ 20-22 กรฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ครูที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และส่งใบตอบรับไปยังสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย  >>>รายละเอียดดังแนบ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน