- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 15 กันยายน 2560 โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.kvis.ac.thรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

<<ไฟล์แนบ>>