- - - - - -
A+ R A-

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2566

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

1.หนังสือนำส่ง

2.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว7436 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

3.ช้อมูลตำแหน่งว่าง

4.แบบคำร้องขอย้าย