- - - - - -
A+ R A-

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานทำความสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานทำความสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส