- - - - - -
A+ R A-

ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา (โครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา (โครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15