- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาการ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 125
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอน และบุคลากรการศึกษา เป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบุคลากรด้านกีฬาโครงการสานฝันฯ รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ เขียนโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 101
ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เขียนโดย มากะลือซง มามุ 149
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาการครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และ ครูวิชาการครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการ เขียนโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาการ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เขียนโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 85
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เขียนโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 133
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาการ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 102
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครางการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ เขียนโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 110
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครางการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 122
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ เขียนโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 227