- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้น เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 32
ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนประจำปี 2564 เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 73
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 81
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565 เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 80
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูวิชา เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 109
แบบฟอร์มต่างๆ เขียนโดย รอฮานิง สะฮะ 120
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 114
ประกาศรับสมัครบุคคลทั้วไปเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 107
ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 160
ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 147