- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 45
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 29
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 36
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 101
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 68
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เพื่อใช้สำหรับการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567 (รอบที่ 2) เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 111
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน, ครูผู้สอน (จชต.) และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 107
ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย ดาริน สิงห์นำโชค 73
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 145
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน, ครูผู้สอน (จชต.) และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 346