- - - - - -
A+ R A-

Artboard 1

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปปช07 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 19
ปปช07 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 22
ประกาศราคากลาง (จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 20
ประกาศราคากลาง (วัสดุงานบ้านงานครัว) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 23
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและถังเก็บน้ำฝน คสล.) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 34
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและถังเก็บน้ำฝน คสล.) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 26
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 29
ปปช07จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา2561 เขียนโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 36
ปปช01 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 44
ปปช07 เครืองNVR โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เขียนโดย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ 55