- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางงานซ่อมแซมอารคารเรียนและอาคารประกอบการ เขียนโดย ร.ร.ตากใบ 8
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน ๒๑๖ล/๒๗(ปรับปรุง๒๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 17
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอประกาศเผยแพร่ตาราง ปปช. 01 เขียนโดย ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 19
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ(นราธิวาส) 64
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ(นราธิวาส) 63
ปปช07 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 97
ปปช07 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 73
ประกาศราคากลาง (จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 74
ประกาศราคากลาง (วัสดุงานบ้านงานครัว) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 93
ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและถังเก็บน้ำฝน คสล.) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 116