- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นสต.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นสต.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา