- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

SUTHEE2

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.15

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

e money

amss4

dlform

กลุ่มงาน สพม.15

link3

link2

link1

weblink05

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
อัพเดทที่อยู่ สพม.15 (แห่งใหม่)
และเบอร์ติดต่อภายในกลุ่มต่างๆ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปี ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 2562
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน
โครงสานฝันการกีฬาฯ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษา จชต.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

Artboard 1

นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> วารสารวิชาการ สพฐ. ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 16-08-2562 11:08 เข้าชม (27) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's Pre-ONET ม.3 & Dek-D's Pre-Admission ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 09-08-2562 12:31 เข้าชม (15) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 10-09-2562 16:44 เข้าชม (8) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 15-08-2562 10:28 เข้าชม (25) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-07-2562 10:17 เข้าชม (46) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 14-06-2562 09:53 เข้าชม (79) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-05-2562 14:22 เข้าชม (132) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-04-2562 12:05 เข้าชม (134) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-03-2562 10:13 เข้าชม (159) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2562  ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 11-02-2562 10:20 เข้าชม (189) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 11-01-2562 10:30 เข้าชม (197) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 14-12-2561 10:46 เข้าชม (396) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-11-2561 15:38 เข้าชม (655) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2561 ... >>ข่าวโดย Super User 16-10-2561 09:50 เข้าชม (660) ครั้ง
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 13-09-2562 15:27 เข้าชม(9)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 13-09-2562 15:24 เข้าชม(5)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 13-09-2562 15:20 เข้าชม(4)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-09-2562 14:57 เข้าชม(7)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-09-2562 14:48 เข้าชม(13)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 26-08-2562 11:23 เข้าชม(14)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 26-08-2562 11:20 เข้าชม(16)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 26-08-2562 11:14 เข้าชม(14)
-> ประกาศราคากลาง (ซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล.) บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 11-09-2562 15:06 เข้าชม(3)
-> ประกาศราคากลาง (ซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ล.) บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 11-09-2562 14:55 เข้าชม(7)
-> ประกาศราคากลาง (ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง) บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 11-09-2562 13:04 เข้าชม(4)
-> ซ่อมแซมอาคารเกษตรและห้องปฏิบัติการ ... >>ข่าวโดย ร.ร.ตากใบ 10-09-2562 15:53 เข้าชม(6)
-> ประกาศราคากลาง (ระบบเครื่องกรองน้ำ) บก 06 ปร 4... >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 09-09-2562 14:25 เข้าชม(7)
-> ประกาศราคากลาง รายการก่อสร้างรั้วโรงเรียน แบบ... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 06-09-2562 15:14 เข้าชม(17)
-> ประกาศราคากลาง รายการก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ แบบ... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 06-09-2562 15:10 เข้าชม(10)
-> ประกาศราคากลาง รายการอาคารเรียนชั่วคราว (อาคารน๊อคดาวน์)    ... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 06-09-2562 15:06 เข้าชม(7)
-> ประกาศราคากลาง รายการโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง    ... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 06-09-2562 14:59 เข้าชม(6)
-> ประกาศราคากลางส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 แบบ บก.01... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 06-09-2562 14:57 เข้าชม(14)
-> ประกาศราคากลางส้วมนักเรียนชาย 6 ที่นั่ง/49 แบบ บก.01... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 06-09-2562 14:44 เข้าชม(9)
-> ประกาศราคากลาง รายการห้องน้ำห้องส้วมชาย ๖ ที่ ๔๙    ... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 06-09-2562 14:43 เข้าชม(10)
-> ประกาศราคากลางก่อสร้างแบบอาคารเรียนชั่วคราว (อาคารน๊อคดาวน์) แบบ บก.01... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 06-09-2562 14:41 เข้าชม(10)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 04-09-2562 09:49 เข้าชม (83) ครั้ง
-> (ฉบับร่าง) คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี62 ดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์RAR) >>ข่าวโดย Super User 14-03-2562 11:24 เข้าชม (333) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม... >>ข่าวโดย Abdulhafis 30-01-2562 10:51 เข้าชม (170) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู... >>ข่าวโดย Abdulhafis 25-09-2561 09:50 เข้าชม (638) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนประชารัฐ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 17-09-2562 11:03 เข้าชม (0) ครั้ง
-> ประกาศโอนเงินอุดหนุน ประกาศโอนเงินอุดหนุน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 16-09-2562 12:34 เข้าชม (10) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายฟุรกรณ์ หะยีอิสมาแอ 14-09-2562 12:00 เข้าชม (27) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมสัมพันธ์ชุมชน แจ้งโอนเงินยืมสัมพันธ์ชุมชน  รายละเอียดดังแนบ  >>ข่าวโดย นายฟุรกรณ์ หะยีอิสมาแอ 09-09-2562 16:28 เข้าชม (40) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายฟุรกรณ์ หะยีอิสมาแอ 09-09-2562 09:56 เข้าชม (70) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมโครงการสัมพันธ์ชุมชน 62 โอนเงินยืมโครงการสัมพันธ์ชุมชน... >>ข่าวโดย อารีนี นิฮะ 06-09-2562 16:30 เข้าชม (39) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายฟุรกรณ์ หะยีอิสมาแอ 04-09-2562 16:27 เข้าชม (84) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนประชารัฐ รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 30-08-2562 15:16 เข้าชม (87) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ใบมอบตัว >>ข่าวโดย Super User 13-05-2562 15:02 เข้าชม (956) ครั้ง
-> ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร >>ข่าวโดย Super User 26-04-2562 22:08 เข้าชม (1413) ครั้ง
-> ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน และปฎิทินดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 คู่มือการดำเนินงานระบบการคัดกรอง... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 13-11-2561 15:48 เข้าชม (737) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (1088) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (1553) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (1879) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (13342) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (3517) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (2396) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (1647) ครั้ง
-> แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลด่วน ทางอีเมล์ ภายใน 28 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังแนบ ... >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 21-06-2562 12:47 เข้าชม (207) ครั้ง
-> แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลด่วน ทางอีเมล์ รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 20-06-2562 15:21 เข้าชม (143) ครั้ง
-> แจ้ง แก้ไขคำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม แจ้ง  แก้ไขคำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 01-02-2562 18:51 เข้าชม (200) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน... >>ข่าวโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 01-02-2562 16:02 เข้าชม (139) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน... >>ข่าวโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 01-02-2562 16:02 เข้าชม (187) ครั้ง
-> รายงานการเดินทาง ตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET ) โรงเรียนในสังกัด สพม 15 รายงานการเดินทาง ตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET ) โรงเรียนในสังกัด... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 01-02-2562 09:51 เข้าชม (162) ครั้ง
-> สพม.15 ขอให้โรงเรียนส่งกำหนดการจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม (งบ 10,000 บาท)  สพม.15 ขอให้โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส จำนวน  17 ... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 20-12-2561 11:42 เข้าชม (491) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (588) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 31-10-2561 09:28 เข้าชม (599) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (663) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (596) ครั้ง
-> เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด” ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2561 11:06 เข้าชม (522) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 22-05-2561 08:39 เข้าชม (767) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 23-01-2561 14:55 เข้าชม (2731) ครั้ง
-> เรื่อง กำหนดการตรวจสอยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561           ตามที่... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-12-2560 09:07 เข้าชม (1245) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ และรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2560       ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 01-11-2560 14:30 เข้าชม (1814) ครั้ง

VTR การรณรงค์การจัดการขยะ สพม.15

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวการศึกษา

-> รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุไหงโก-ลก 31-05-2561 16:57 เข้าชม (640) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15

 

ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ปี 61
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือการประเมินตัวชี้วัด
ปี 2562
ฉบับแก้ไขล่าสุด 21 มีค 62
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec   11 2 59    banner500  

 schoolsujrit   obecchannel