- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

SUTHEE2

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.15

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

e money

amss4

dlform

กลุ่มงาน สพม.15

link3

link2

link1

weblink05

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

header sm south result2

อัพเดทที่อยู่ สพม.15 (แห่งใหม่)
และเบอร์ติดต่อภายในกลุ่มต่างๆ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปี ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 2562
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน
โครงสานฝันการกีฬาฯ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษา จชต.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

Artboard 1

นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 10-01-2563 10:26 เข้าชม (27) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 03-01-2563 11:26 เข้าชม (26) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์หนังสือ Best Practice รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 19-12-2562 14:10 เข้าชม (35) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2563 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 12-02-2563 15:55 เข้าชม (9) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2563 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-01-2563 10:41 เข้าชม (43) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2563 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 11-12-2562 12:40 เข้าชม (50) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2563 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 13-11-2562 13:08 เข้าชม (68) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 10-10-2562 15:50 เข้าชม (77) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 10-09-2562 16:44 เข้าชม (101) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 15-08-2562 10:28 เข้าชม (93) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-07-2562 10:17 เข้าชม (121) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 14-06-2562 09:53 เข้าชม (164) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-05-2562 14:22 เข้าชม (212) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-04-2562 12:05 เข้าชม (220) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2562 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-03-2562 10:13 เข้าชม (244) ครั้ง
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 05-02-2563 15:16 เข้าชม(31)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 14-01-2563 10:39 เข้าชม(50)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 03-12-2562 14:30 เข้าชม(98)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 07-10-2562 14:35 เข้าชม(96)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 13-09-2562 15:27 เข้าชม(105)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 13-09-2562 15:24 เข้าชม(98)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 13-09-2562 15:20 เข้าชม(87)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-09-2562 14:57 เข้าชม(84)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 10-09-2562 14:48 เข้าชม(95)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 26-08-2562 11:23 เข้าชม(94)
-> บก.01ซ่อมแซมบ้านพักครู ... >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 30-09-2562 18:53 เข้าชม(85)
-> บก.01ซ่อมแซมหลังคา ... >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 27-09-2562 13:20 เข้าชม(82)
-> บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ ... >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 26-09-2562 16:22 เข้าชม(82)
-> บก.01ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ... >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 26-09-2562 15:39 เข้าชม(82)
-> จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น โรงเรียนธัญธารวิทยา    ... >>ข่าวโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 24-09-2562 15:33 เข้าชม(77)
-> โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประชารัฐ ... >>ข่าวโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 23-09-2562 17:31 เข้าชม(85)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนประชารัฐ บก.06 >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 23-09-2562 14:59 เข้าชม(72)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 14-02-2563 14:18 เข้าชม (11) ครั้ง
-> การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์... >>ข่าวโดย Abdulhafis 13-12-2562 14:22 เข้าชม (138) ครั้ง
-> สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน... >>ข่าวโดย Abdulhafis 02-10-2562 11:17 เข้าชม (256) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ... >>ข่าวโดย Abdulhafis 04-09-2562 09:49 เข้าชม (319) ครั้ง
-> (ฉบับร่าง) คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี62 ดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์RAR) >>ข่าวโดย Super User 14-03-2562 11:24 เข้าชม (669) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม... >>ข่าวโดย Abdulhafis 30-01-2562 10:51 เข้าชม (252) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน  1.ค่าอาหารประชารัฐ... >>ข่าวโดย นายฟุรกรณ์ หะยีอิสมาแอ 18-02-2563 09:51 เข้าชม (6) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน แจ้งโอนเงินรายการงบลงทุน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 14-02-2563 15:23 เข้าชม (26) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน  1.ค่าอาหารประชารัฐ... >>ข่าวโดย นายฟุรกรณ์ หะยีอิสมาแอ 14-02-2563 14:37 เข้าชม (37) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินประกันสัญญา รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>ข่าวโดย อารีนี นิฮะ 14-02-2563 11:21 เข้าชม (28) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินประกันสัญญา รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>ข่าวโดย อารีนี นิฮะ 12-02-2563 15:56 เข้าชม (50) ครั้ง
-> ประกาศโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 12-02-2563 09:42 เข้าชม (92) ครั้ง
-> ประกาศโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 15 ค่ะ ประกาศโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับ ... >>ข่าวโดย นูรดา คงพิน 06-02-2563 09:31 เข้าชม (121) ครั้ง
-> ประกาศโอนเงินอุดหนุน ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะ 2 รุ่น1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศโอนเงินอุดหนุน ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะ 2 รุ่นที่... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 03-02-2563 12:00 เข้าชม (67) ครั้ง
-> แจ้งประกาศดาวน์โหลด หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 ประกาศแจ้งข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ... >>ข่าวโดย บุญเรือง ดีพาส 30-01-2563 15:42 เข้าชม (152) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย กามีละห์ ยามา 30-01-2563 14:38 เข้าชม (144) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ทุน PAO สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ทุน PAO... >>ข่าวโดย กัลย์วีร์กร มะสุไลมัน 11-02-2563 14:53 เข้าชม (13) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ทุน PAO สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ทุน PAO... >>ข่าวโดย กัลย์วีร์กร มะสุไลมัน 11-02-2563 14:39 เข้าชม (11) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ทุน PAO สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ทุน PAO... >>ข่าวโดย กัลย์วีร์กร มะสุไลมัน 11-02-2563 14:38 เข้าชม (16) ครั้ง
-> การอนุญาตให้เลิกสูนย์การเรียนวชิรากรอุปถัมภ์ เพชรบุรี การอนุญาตให้เลิกสูนย์การเรียนวชิรากรอุปถัมภ์... >>ข่าวโดย ฐานิสสร หนูพรหม 28-01-2563 10:23 เข้าชม (39) ครั้ง
-> โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี "ไฟล์แนบ" >>ข่าวโดย กัลย์วีร์กร มะสุไลมัน 20-01-2563 13:26 เข้าชม (77) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2563 (เพิ่มเติม) 1.หนังสือนำ 2.บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างครู (เพิ่มเติม) >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 15-01-2563 10:05 เข้าชม (583) ครั้ง
-> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 หนังสือนำ 1.ตำแหน่งว่างรับย้าย ปี พ.ศ.2563... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 07-01-2563 13:50 เข้าชม (1143) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (1431) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (1646) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (1984) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (13550) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (3651) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (2612) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (1788) ครั้ง
-> การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  สพม.15... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 06-01-2563 10:40 เข้าชม (72) ครั้ง
-> การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  สพม.15... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 06-01-2563 10:39 เข้าชม (52) ครั้ง
-> แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลด่วน ทางอีเมล์ ภายใน 28 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังแนบ ... >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 21-06-2562 12:47 เข้าชม (304) ครั้ง
-> แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลด่วน ทางอีเมล์ รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 20-06-2562 15:21 เข้าชม (216) ครั้ง
-> แจ้ง แก้ไขคำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม แจ้ง  แก้ไขคำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 01-02-2562 18:51 เข้าชม (274) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน... >>ข่าวโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 01-02-2562 16:02 เข้าชม (234) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน... >>ข่าวโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 01-02-2562 16:02 เข้าชม (270) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 29-10-2562 14:06 เข้าชม (102) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (657) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 31-10-2561 09:28 เข้าชม (671) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (906) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (660) ครั้ง
-> เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด” ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2561 11:06 เข้าชม (578) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 22-05-2561 08:39 เข้าชม (914) ครั้ง
-> รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 23-01-2561 14:55 เข้าชม (3801) ครั้ง
-> เรื่อง กำหนดการตรวจสอยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561           ตามที่... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 27-12-2560 09:07 เข้าชม (1456) ครั้ง

คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

     ตัวอย่างคู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning จำนวน 6 กลุ่มสาระ ซึ่งสถานศึกษาทุกโรงสามารถนำไปใช้หรือปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
ภาษาไทย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 Download icon Download icon

*ลิงค์สำรอง ดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระภาษาไทย คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 Download icon Download icon

 *ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาคณิตศาสตร์

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
คณิตศาสตร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 Download icon Download icon

 *ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
วิทยาศาสตร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon Download icon
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน Download icon
รายวิชาเคมีพื้นฐาน Download icon
รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน Download icon

 *ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2

 สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4
Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 มัธยมศึกษาปีที่ 6

 *ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 มัธยมศึกษาปีที่ 6

VTR การรณรงค์การจัดการขยะ สพม.15

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวการศึกษา

-> รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ... >>ข่าวโดย ร.ร.สุไหงโก-ลก 31-05-2561 16:57 เข้าชม (761) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15

 

ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ปี 61
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือการประเมินตัวชี้วัด
ปี 2562
ฉบับแก้ไขล่าสุด 21 มีค 62
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec   11 2 59    banner500  

 schoolsujrit   obecchannel