- - - - - -
A+ R A-

รางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

 

IMG 20170807 095831 small