- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย

ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

      1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา(สอนพุทธศาสน์)  จำนวน   1  อัตรา

      2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ   จำนวน   1    อัตรา 

                 <<  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>