แจ้งโอนเงินค่าจ้างธุรการ 9000 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

แจ้งโอนเงินค่าจ้างธุรการ 9000 ประจำเดือน  ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังแนบค่ะ