แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนละค่าเสี่ยงภัยของพนักงานราชการกับลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายละเอียดดังแนบ