ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล ศึกษากาฬสินธุ์เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (KALASIN.Ed Run For Child)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล ศึกษากาฬสินธุ์เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (KALASIN.Ed Run For Child)