- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

SUTHEE2

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.นธ

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

e money

amss4

dlform

กลุ่มงาน สพม.15

link3

link2

link1

weblink05

web link dlict new

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แบบติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

banner spm15 dlict

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๔ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 02-12-2564 15:23 เข้าชม (4) ครั้ง
-> การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 02-12-2564 14:23 เข้าชม (6) ครั้ง
-> การขับเลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 02-12-2564 14:19 เข้าชม (7) ครั้ง
-> การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 24-11-2564 10:22 เข้าชม (8) ครั้ง
-> ประกวด งานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด "เพื่อนไร้พรมแดน" ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 24-11-2564 10:06 เข้าชม (14) ครั้ง
-> กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 24-11-2564 09:24 เข้าชม (13) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-11-2564 11:12 เข้าชม (57) ครั้ง
-> แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 18-11-2564 16:37 เข้าชม (13) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-11-2564 12:08 เข้าชม (19) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 26-10-2564 15:01 เข้าชม (44) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 26-10-2564 15:01 เข้าชม (32) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 15-09-2564 14:53 เข้าชม (88) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 17-08-2564 17:57 เข้าชม (113) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 13-07-2564 14:47 เข้าชม (153) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 15-06-2564 13:10 เข้าชม (158) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 21-05-2564 11:25 เข้าชม (161) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-04-2564 16:17 เข้าชม (228) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-03-2564 08:53 เข้าชม (229) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-02-2564 09:33 เข้าชม (227) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 12-01-2564 10:10 เข้าชม (254) ครั้ง
-> เอกสารประกวดราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 09-08-2564 13:10 เข้าชม(140)
-> ประกาศ สพม.นราธิวาส ประกาศ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 09-08-2564 13:08 เข้าชม(149)
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 12-07-2564 17:27 เข้าชม(221)
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 12-07-2564 17:24 เข้าชม(179)
-> ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-05-2564 10:33 เข้าชม(174)
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 30-04-2564 11:38 เข้าชม(191)
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 30-04-2564 11:36 เข้าชม(214)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 16:46 เข้าชม(285)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 16:44 เข้าชม(227)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ครงการฯ ... >>ข่าวโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 25-08-2564 17:27 เข้าชม(98)
-> จ้างสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49ชาย แบบ บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 16-02-2564 10:04 เข้าชม(247)
-> ประกาศราคากลางโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง บก.01 >>ข่าวโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 04-02-2564 13:05 เข้าชม(284)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> ประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 24-11-2564 09:53 เข้าชม (17) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๓ เรื่องฯ ประชาสัมพันธ์... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-11-2564 11:03 เข้าชม (16) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-11-2564 10:50 เข้าชม (18) ครั้ง
-> โควตาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 18-11-2564 11:05 เข้าชม (21) ครั้ง
-> สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครนักศึกษา ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 10-11-2564 15:35 เข้าชม (18) ครั้ง
-> อบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" อบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 10-11-2564 13:52 เข้าชม (21) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 10-11-2564 10:43 เข้าชม (35) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 05-11-2564 10:44 เข้าชม (24) ครั้ง
-> ถือปฏิบัติตามประกาศนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถือปฏิบัติตามประกาศนายกรัฐมนตรี... >>ข่าวโดย Abdulhafis 12-11-2563 11:17 เข้าชม (702) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 02-12-2564 16:22 เข้าชม (8) ครั้ง
-> ค่าตอบแทนจ้างเหมารายเดือน พ.ย.64 ค่าตอบแทนจ้างเหมารายเดือน พ.ย.64 รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 29-11-2564 15:25 เข้าชม (42) ครั้ง
-> ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พ.ย. 64 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พ.ย. 64... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 29-11-2564 15:17 เข้าชม (82) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 29-11-2564 10:31 เข้าชม (41) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 26-11-2564 09:55 เข้าชม (43) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล... >>ข่าวโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 26-11-2564 09:14 เข้าชม (54) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 24-11-2564 09:27 เข้าชม (46) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 19-11-2564 15:41 เข้าชม (110) ครั้ง
-> ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 18-11-2564 11:36 เข้าชม (97) ครั้ง
-> ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส พรบ.ลูกเสือ... >>ข่าวโดย ฐานิสสร หนูพรหม 03-02-2564 11:35 เข้าชม (374) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต... >>ข่าวโดย นาตียะห์ หะยีสะอิ 24-12-2563 16:12 เข้าชม (720) ครั้ง
-> ส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ????ขอความร่วมมือรร.ต่อไปนี้???? 1.รร.นราธิวาส... >>ข่าวโดย ฐานิสสร หนูพรหม 29-10-2563 13:22 เข้าชม (688) ครั้ง
-> การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย1  สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ... >>ข่าวโดย ญาณสิริ ทองบุญเรือง 12-08-2563 16:31 เข้าชม (693) ครั้ง
-> การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563                   ตามที่... >>ข่าวโดย อันนิดาอ์ เจะบือราเฮง 15-06-2563 10:43 เข้าชม (1306) ครั้ง
-> ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย... >>ข่าวโดย ขนิษฐา ทิพย์ดวง 29-06-2564 10:36 เข้าชม (183) ครั้ง
-> แบบฟอร์มข้าราชการครูขอช่วยราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 แบบฟอร์มข้าราชการครูขอช่วยราชการ ... >>ข่าวโดย รอฮานิง สะฮะ 19-01-2564 09:54 เข้าชม (2371) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (3216) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (2379) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (2779) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (16995) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (5219) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (2595) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 22-02-2564 10:11 เข้าชม (208) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 11-02-2564 09:31 เข้าชม (221) ครั้ง
-> ระบบข้อสอบออนไลน์ตามแนว PISA พัฒนาโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  คู่มือการใช้งานระบบ Pisa Style   เข้าระบบข้อสอบออนไลน์... >>ข่าวโดย Super User 06-10-2563 11:47 เข้าชม (1026) ครั้ง
-> กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตการ PISA วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กำหนดการประชุม >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 25-09-2563 15:24 เข้าชม (654) ครั้ง
-> กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตการ PISA วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กำหนดการประชุม >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 25-09-2563 15:24 เข้าชม (692) ครั้ง
-> กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตการ PISA วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กำหนดการประชุม >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 25-09-2563 15:21 เข้าชม (726) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2564 21:48 เข้าชม (139) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 04-11-2563 09:37 เข้าชม (673) ครั้ง
-> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 24-09-2563 14:24 เข้าชม (669) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 29-10-2562 14:06 เข้าชม (828) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (1357) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 31-10-2561 09:28 เข้าชม (1390) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (1778) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (1315) ครั้ง

การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม

โรงเรียนที่ประสงค์ขอก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ขอให้ส่งเอกสารฉบับจริงเท่านั้น

VTR สพม.15

 

ข่าวการศึกษา

-> เผยแพร่ผลงาน ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:52 เข้าชม (940) ครั้ง
-> รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:49 เข้าชม (769) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15

 

ติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือการประเมินตัวชี้วัด
ปี 2564
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec    11 2 59     banner500

schoolsujrit    obecchannel    webspm15 banner 5test