แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานที่ทำการและช่องทางติดต่อสื่อสารของตำรวจภูธรภาค 9

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานที่ทำการและช่องทางติดต่อสื่อสารของตำรวจภูธรภาค 9 ไปยังสถานที่ทำการใหม่ เลขที่ 106 หมู่ที่1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 >>>รายละเอียดดังแนบ