การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1 มีสถานศึกษาในสังกัด คือโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา เป็น โรงเรียนบ้านเทานาบอน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน >>>รายละเอียดดังแนบ