ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาประสบอัคคีภัย

สพม.15 ได้รับแจ้งจาก สพป.ปทุมธานี เขต 1 ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักครูโรงเรียนวัดบางเดื่อ ซึ่งเป็นบ้านพักของนายประหยัด คนไทย นักการภารโรง เบื้องต้นพบว่าบ้านพักครูและอาคารเรียนบางส่วนเกิดความเสียหาย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาประสบอัคคีภัย >>>รายละเอียดดังแนบ